x close

28 กันยายน วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies day)

          วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies day) ตรงกับวันที่ 28 กันยายน ของทุกปี จัดขึ้นเพื่อป้องกัน กำจัด และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชน

วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก

          โรคพิษสุนัขบ้า โรคร้ายแรงในสัตว์เลี้ยงที่ยังไม่มีทางรักษา ฉะนั้นทางองค์กรเพื่อการรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโลก (Global Alliance for Rabies Control) จึงได้กำหนด วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies day) ขึ้นมา เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนได้เห็นถึงความร้ายแรงของโรคนี้ พร้อมทั้งร่วมด้วยช่วยกันขจัดโรคนี้ให้หมดไป แต่หลาย ๆ คนอาจจะยังไม่รู้ว่ามี วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ด้วย วันนี้กระปุกดอทคอมเลยขอนำเรื่องราวของวันสำคัญสากลวันนี้มาฝากค่ะ

ความเป็นมา

 

          วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ถูกจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 กันยายน ปี พ.ศ. 2550 โดยองค์กรเพื่อการรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโลก (Global Alliance for Rabies Control) ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นวันที่ 28 กันยายน ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันที่หลุยส์ ปาสเตอร์ (Louis Pasteur) นักเคมีและชีววิทยาชาวฝรั่งเศส ผู้คิดค้นวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า เสียชีวิต  

ความสำคัญ


          วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก หรือ World Rabies day จัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงดูสุนัข ให้ประชาชนรับทราบถึงความรุนแรงของโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า


ขอบคุณข้อมูลจาก : WHO, GARC และกรมปศุสัตว์


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
28 กันยายน วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies day) อัปเดตล่าสุด 10 มีนาคม 2566 เวลา 13:50:06 14,028 อ่าน
TOP