x close

มก.วิจัยสำเร็จ สมุนไพรหนุมาน รักษาแผล สุนัข
หนุมานประสานกาย
หนุมานประสานกาย


มก.วิจัยสำเร็จสมุนไพรหนุมานรักษาแผลสุนัข (ไทยโพสต์)

          นักวิจัย มก.ประสบผลสำเร็จในการสกัดสารจาก สมุนไพรหนุมานประสานกาย ช่วยรักษาบาดแผลบนผิวหนังของสุนัข ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพรไทย

          ผศ.สพ.ดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์ และทีมนักวิจัย ประกอบด้วย รศ.ดร.ณรงค์ จึงสมานญาติ ผศ.ดร.ศิริรักษ์ จันทครุ กฤษณา แสงประไพทิพย์ และผกาวดี พงษ์เกษ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกัดสารเอทานอลจากใบหนุมานประสานกาย เพื่อกระตุ้นกระบวนการหายของบาดแผลสุนัข สารสกัดดังกล่าวสามารถเร่งการสร้างเนื้อเยื่อและเพิ่มการหดตัวของแผล ช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น

          ความสำเร็จดังกล่าว ส่งผลให้งานชิ้นนี้ได้รับรางวัล Excellent Presentation Merit จากการเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยายเรื่อง Ethanolic Extract of Schefflera Ieucantha Viguier Enhances Wound Healing in Dog ในการประชุมวิชาการนานาชาติ เมื่อวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2552 ณ ประเทศเกาหลีใต้

          การกระตุ้นกระบวนการหายของแผลในสุนัข โดยใช้สารสกัดเอทานอลจาก ใบหนุมานประสานกาย การทดลองทำโดยนำสารสกัดหยาบทาบาดแผลที่สร้างขึ้นบริเวณหลังของสุนัข โดยทาสมุนไพรวันละ 1 ครั้ง จนแผลหายสนิท และสังเกตการใช้สมุนไพรเทียบกับแผลที่ไม่ได้ใช้สมุนไพร และแผลที่ใช้ยารักษาแผล Bactacin (positive control) พบว่าสารสกัดสมุนไพรที่ใช้มีคุณสมบัติไม่แตกต่างจาก Bactacin มากนัก โดยสามารถกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อบุผิวให้เร็วขึ้น และเพิ่มการหดตัวของบาดแผลได้มากกว่าแผลที่ไม่ได้ใช้สมุนไพร

          นอกจากนี้ การศึกษาทางจุลกายวิภาคศาสตร์ยังพบว่า ภายใน granulation tissue ของแผลนั้น พบเซลล์ myofibroblast ซึ่งทำหน้าที่ช่วยในการหดตัวของบาดแผลมีจำนวนมากขึ้น โดยแปรผันตามความเข้มข้นของสมุนไพรที่ใช้ และมีปริมาณเส้นใยคอลลาเจนมากกว่า และมีขนาดใหญ่กว่าแผลที่ไม่ได้ใช้สมุนไพร

          สรุปได้ว่าสารสกัดหยาบจาก ใบหนุมานประสานกาย สามารถนำมาใช้สำหรับการรักษาบาดแผลที่ผิวหนังของสุนัขได้ โดยหากเป็นบาดแผลลึกหรือมีขนาดใหญ่ ควรเลือกใช้สมุนไพรที่มีความเข้มข้นสูง เพื่อเพิ่มการหดตัวของแผลก่อน แล้วจึงค่อยลดความเข้มข้นลงเมื่อบาดแผลมีขนาดเล็กลงแล้ว การนำสารสกัดหยาบของใบหนุมานประสานกายมาใช้ จะช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายของเจ้าของในการรักษาแผลของสุนัข และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของพืชสมุนไพรไทยอีกด้วย ซึ่งขณะนี้ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้นำผลการทดลองไปพัฒนาต่อยอด การทำสารสกัดจากสมุนไพรหนุมานประสานกาย เพื่อรักษาบาดแผลของสุนัขต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก wangtakrai.com
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
มก.วิจัยสำเร็จ สมุนไพรหนุมาน รักษาแผล สุนัข อัปเดตล่าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 14:38:18 3,181 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP