x close

วิธีบริจาคร่างสัตว์เลี้ยง ส่งน้องกลับดาวแถมได้บุญ

บริจาคร่างสัตว์เลี้ยง มีที่ไหนบ้าง ? มาดูสถานที่สำหรับบริจาคร่างสัตว์เลี้ยงเป็นอาจารย์ใหญ่ เพื่อการศึกษาและวิจัย พร้อมเงื่อนไขและขั้นตอน 

บริจาคร่างสัตว์เลี้ยง

เมื่อถึงเวลาที่สัตว์เลี้ยงแสนรักของเราต้องจากไปอย่างไม่มีวันกลับ สิ่งที่ผู้เป็นเจ้าของมักจะนิยมทำกันนอกจากการฝังหรือเผาแล้ว การบริจาคร่างสัตว์เลี้ยงเพื่อไปเป็นอาจารย์ใหญ่ให้กับทางสัตวแพทย์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดี เนื่องจากการเรียนการสอนของสัตวแพทย์นั้นจำเป็นต้องใช้ซากสัตว์เพื่อศึกษากายวิภาคศาสตร์ จะมีที่ไหนรับบริจาคบ้าง มีเงื่อนไขและขั้นตอนอย่างไร ไปดูกันเลย 

วิธีบริจาคร่างสัตว์เลี้ยง ม.เกษตรฯ

หลุมศพสัตว์เลี้ยง

เงื่อนไขการบริจาคร่างสัตว์เลี้ยง

 • สุนัขมีน้ำหนักอยู่ระหว่าง 8-25 กิโลกรัม หรือแมวน้ำหนักมากกว่า 2 กิโลกรัม

 • สัตว์เสียชีวิตไม่เกิน 6 ชั่วโมง ในกรณีที่ไม่สามารถนำมาบริจาคได้ภายใน 6 ชั่วโมง แนะนำให้แช่ในตู้แช่แข็งหรือตู้เย็น 0-4 องศาเซลเซียส หรือถ้าหากไม่มีตู้แช่ ให้นำร่างสัตว์ใส่ถุงพลาสติกผนึกกันน้ำเข้า แล้วใส่ในลังโฟม โดยรองน้ำแข็งด้านล่าง วางถุงร่างสัตว์ ปูทับด้วยน้ำแข็งด้านบนและปิดฝา

 • สัตว์มีร่างกายสมบูรณ์ ไม่มีความผิดปกติของอวัยวะ หรืออวัยวะขาดหาย ยกเว้นได้รับการทำหมัน

 • สัตว์ไม่เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุที่ทำให้กระดูกและเส้นเลือดเสียหาย เพราะจะไม่สามารถฉีดน้ำยารักษาสภาพซากได้

 • สัตว์ไม่เสียชีวิตด้วยโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน

 • สัตว์ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดต่ออันตรายสู่คน เช่น โรคพิษสุนัขบ้า อย่างเหมาะสม (แนบประวัติวัคซีน)

 • รายละเอียดอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่และหัวหน้าภาคกายวิภาคศาสตร์

ทั้งนี้ จะสงวนสิทธิ์การปฏิเสธการรับร่างสัตว์ หากสถานที่รับรองร่างสัตว์เต็ม หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์ชำรุด รวมถึงในกรณีที่ร่างสัตว์มีสภาพไม่เหมาะสมแก่การนำมาศึกษา เช่น ร่างเน่าเปื่อย อวัยวะขาดหาย ร่างกายผิดรูป หรือมีแผลขนาดใหญ่ และหากเจ้าของไม่รับร่างสัตว์กลับ ทางภาควิชาจะเก็บค่าดำเนินการกำจัดร่างสัตว์จำนวน 100 บาท โดยรายละเอียดต่าง ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่และหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เงื่อนไขบริจาคร่างสัตว์เลี้ยง ม.เกษตร

ภาพจาก : vet.ku.ac.th

วิธีบริจาคร่างสัตว์เลี้ยง

 1.  เจ้าของสัตว์เลี้ยงติดต่อเพื่อทำการนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ หรือปรึกษาเพื่อวางแผนการบริจาคร่างสัตว์ก่อนที่สัตว์จะเสียชีวิตได้

- เบอร์โทร. : 0-2579-7539 ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.)

- Email : acch.vet@ku.th 

 1.  นำร่างสัตว์มาที่ตึกกายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน พร้อมหลักฐานการฉีดวัคซีน 

 2.  เจ้าหน้าที่ประเมินสภาพร่างสัตว์ หากร่างสัตว์สมบูรณ์จะขอรับเพื่อใช้ในการศึกษาและวิจัย ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นค่าดำเนินการจัดการในกรณีที่เจ้าของไม่นำร่างสัตว์เลี้ยงกลับ

วิธีบริจาคร่างสัตว์เลี้ยง ม.เกษตร

ภาพจาก : vet.ku.ac.th

นอกจากนี้ยังมีการทำบุญให้แก่อาจารย์ใหญ่ในวันไหว้ครูการอุทิศร่างสัตว์ ซึ่งคณาจารย์และนิสิตจะทำการเรียนเชิญเจ้าของสัตว์มาร่วมเข้าพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลในวันนั้นอีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

วิธีบริจาคร่างสัตว์เลี้ยง ม.จุฬาฯ

บริจาคร่างสุนัข

เงื่อนไขการบริจาคร่างสัตว์เลี้ยง

ศูนย์กายสัตว์อุทิศเปิดรับบริจาคร่างสัตว์ทุกชนิด ไม่จำกัดอายุ สายพันธุ์ และขนาด แม้แต่สัตว์ขนาดเล็กอย่างหนูแฮมสเตอร์ รวมทั้งสัตว์แปลกหรือชนิดพิเศษ (Exotic Pet) เช่น เม่นแคระ แพรี่ด็อก งูแปลกตา และปลาช่อนแอฟริกา ก็สามารถบริจาคได้เช่นกัน 

ส่วนร่างสัตว์เลี้ยงที่ไม่รับบริจาคคือสัตว์ที่ป่วยตายจากโรคที่ไม่อาจเตรียมร่างเพื่อการศึกษาได้ เช่น มะเร็งที่ลุกลาม รวมถึงร่างสัตว์ที่มีเชื้อโรคติดต่อเรื้อรังจากสัตว์สู่คน เช่น พิษสุนัขบ้าและวัณโรค เป็นต้น

ทั้งนี้ การเรียนการสอนของสัตวแพทย์ใช้ร่างสุนัขเป็นอาจารย์ใหญ่มากที่สุดประมาณ 70-80% รองลงมาคือแมวและสัตว์ชนิดอื่น ๆ โดยร่างสุนัขที่เหมาะเป็นอาจารย์ใหญ่จะเป็นสุนัขใหญ่ น้ำหนักประมาณ 15-25 กิโลกรัม เนื่องจากอวัยวะมีขนาดใหญ่ มองเห็นชัดเจน ส่วนถ้าเป็นแมว ขนาดที่ต้องการมากที่สุดจะมีน้ำหนัก 3-5 กิโลกรัม แต่นอกเหนือจากนี้ก็รับบริจาคเช่นกัน

วิธีบริจาคร่างสัตว์เลี้ยง

 1. เมื่อสัตว์เสียชีวิต ควรเก็บร่างกายสัตว์ไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ทันทีหลังจากเสียชีวิต และเก็บรักษาไม่เกิน 24 ชั่วโมง ก่อนนำมาบริจาค

 2. ติดต่อมายังศูนย์กายสัตว์อุทิศ 2 ช่องทาง 

- เบอร์โทรศัพท์ 09-5851-7808 หรือ 0-2218-9639 (ในเวลาราชการ)

- เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-9810 (แผนกฉุกเฉิน นอกเวลาราชการ)

 1. นำร่างอาจารย์ใหญ่มาส่งที่ทำการศูนย์กายสัตว์อุทิศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

 2. เจ้าหน้าที่ทำการคัดกรองสาเหตุการสียชีวิต ประวัติการฉีดวัคซีน และโรคติดต่อร้ายแรง 

 3. กรอกแบบฟอร์ม "หนังสือยินยอมมอบร่างการสัตว์เพื่อการศึกษา" 

 4. มอบร่างอาจารย์ใหญ่เพื่อชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต และเพื่อการศึกษาทางพยาธิวิทยา หรือมอบร่างอาจารย์ใหญ่เพื่อศึกษาทางสัตวแพทย์์ในรายวิชาต่าง ๆ ได้แก่ กายวิภาคศาสตร์ และศัลยศาสตร์ เป็นต้น

วิธีบริจาคร่างสัตว์เลี้ยง ม.จุฬาฯ

ภาพจาก : vet.chula.ac.th

ทั้งนี้ โดยทั่วไปแล้วนิสิตสัตวแพทย์จะใช้เวลาศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่แต่ละร่างประมาณ 1-3 ปี และเมื่อทำการศึกษาเสร็จแล้ว ทางคณะจะมีการจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ร่างอาจารย์ใหญ่ ซึ่งเจ้าของสัตว์เลี้ยงจะได้รับเชิญให้มาร่วมพิธีด้วยเช่นกัน 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยงคนไหนสนใจอยากมอบร่างกายสัตว์เลี้ยงให้เป็นอาจารย์ใหญ่เพื่อการศึกษาและวิจัย เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ หรือหากมีข้อสงสัยอื่น ๆ สามารถติดต่อไปยังหน่วยงานนั้น ๆ ได้เลยนะคะ 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วิธีบริจาคร่างสัตว์เลี้ยง ส่งน้องกลับดาวแถมได้บุญ อัปเดตล่าสุด 8 มกราคม 2567 เวลา 15:18:49 14,656 อ่าน
TOP