x close

วิธีส่งสัตว์เลี้ยงทางเครื่องบิน รู้ไว้ก่อนพาเจ้าสี่ขาออกเดินทาง

วิธีนำสัตว์ขึ้นเครื่องบิน ส่งสุนัขหรือแมวทางเครื่องบินยังไงดี ใช้วิธีไหนได้บ้าง มาดูขั้นตอนการส่งสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องบินกัน

วิธีนำสัตว์ขึ้นเครื่องบิน

หากพูดถึงวิธีที่จะช่วยให้สามารถขนส่งสัตว์เลี้ยงไปสถานที่ไกล ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ก็คงหนีไม่พ้นวิธีนำสัตว์ขึ้นเครื่องบิน เนื่องจากเป็นวิธีที่รวดเร็วและมีมาตรฐานความปลอดภัยสูง แต่การจะนำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องบินได้นั้นจำเป็นจะต้องมีการเตรียมตัวและผ่านกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งเราได้รวบรวมข้อมูลที่ควรรู้มาฝากเพื่อน ๆ กันแล้ว

วิธีนำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องบิน

วิธีนำสัตว์ขึ้นเครื่องบิน

1. PETC (Pet In Cabin)

การพาสัตว์เลี้ยงเช็กอินเข้าไปในห้องโดยสารพร้อมเจ้าของได้เลย โดยจะต้องทำตามเงื่อนไขที่สายการบินแต่ละแห่งกำหนดไว้ เช่น น้ำหนัก เอกสารประกอบการเดินทาง แต่ในปัจจุบันสายการบินในประเทศไทยส่วนใหญ่จะยกเลิกวิธีนี้ไปแล้ว 

2. Check Baggage (AVIH)

การส่งสัตว์เลี้ยงแบบสัมภาระ โดยการโหลดไว้ในห้องบรรทุกสัมภาระพิเศษใต้ท้องเครื่องบิน ซึ่งเจ้าของจะต้องนำสัตว์เลี้ยงไปเช็กอินที่อาคารโดยสารก่อนออกเดินทาง ทั้งนี้ แต่ละสายการบินจะมีข้อกำหนดแตกต่างกันไป เช่น สายพันธุ์ ขนาด น้ำหนัก รวมไปถึงชนิดของสัตว์ที่สามารถขนส่งได้ 

3. Unaccompanied Live Pets (ULP)

การส่งสัตว์เลี้ยงทางเครื่องบินแบบบรรจุภัณฑ์ โดยที่เจ้าของไม่ได้เดินทางไปด้วย ส่วนใหญ่จะใช้กับการซื้อ-ขายสัตว์เลี้ยงระหว่างประเทศ หรือขนส่งสัตว์เลี้ยงให้กับเจ้าของที่อยู่คนละพื้นที่ โดยผู้ส่งจะต้องพาสัตว์เลี้ยงไปที่อาคารคลังสินค้าแล้วแจ้งกับเจ้าหน้าที่สายการบินล่วงหน้า เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมพื้นที่สำหรับสัตว์เลี้ยงบนเครื่องไว้ให้ 

วิธีเตรียมตัวก่อนนำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องบิน

วิธีนำสัตว์ขึ้นเครื่องบิน

สิ่งสำคัญที่จะต้องรู้ก่อนทำการขนส่งสัตว์เลี้ยงทางเครื่องบิน มีดังต่อไปนี้

 • สัตว์มีอายุมากกว่า 2 เดือนขึ้นไป

 • สัตว์เลี้ยงต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่ป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ ไม่ตั้งครรภ์

 • ผ่านการตรวจสุขภาพจากสัตวแพทย์ และมีใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 • งดให้อาหารสัตว์เลี้ยงก่อนการเดินทาง 3-4 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการอาเจียนระหว่างการเดินทาง

 • ขนาดกรงสัตว์เลี้ยงจะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบของสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ ว่าด้วยระเบียบการขนส่งสัตว์มีชีวิต ดังนี้ 

  • ใช้กรงตามขนาดมาตรฐาน คือ 55 x 37 x 30 เซนติเมตร หรือ 22 x 15 x 12 นิ้ว

  • ส่งสัตว์เลี้ยง 1 ตัว ต่อ 1 กรง

  • กรงต้องกว้างพอให้สัตว์เลี้ยงสามารถยืน พลิกตัว หรือนอนปกติได้

  • กรงต้องแข็งแรงเพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงระหว่างเครื่องขึ้นและลงจอด โดยต้องมีด้าน 3 ด้านเป็นอย่างต่ำ

  • ประตูกรงต้องแน่นหนาเพื่อป้องกันการเปิดออกโดยบังเอิญ และป้องกันสัตว์เลี้ยงเปิดออกเองได้

  • ติดชื่อ-เบอร์โทร. เจ้าของ รวมถึงคำแนะนำในการให้อาหารและน้ำแก่สัตว์เลี้ยงไว้ที่ข้างกรงให้ชัดเจน

ขั้นตอนพาสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องบิน

วิธีนำสัตว์ขึ้นเครื่องบิน

การบินไทย

ให้บริการส่งสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องบินแบบ Check Baggage (AVIH) สำหรับเที่ยวบินไปโอ๊กแลนด์ เดนปาซาร์ ดูไบ ฮ่องกง ลอนดอน เที่ยวไป-กลับจากออสเตรเลีย และเที่ยวบินที่ให้บริการด้วยเครื่องบินแบบแอร์บัส A320 ยกเว้นสุนัขบางชนิดจำนวน 34 สายพันธุ์ โดยเจ้าของจะต้องนำสัตว์เลี้ยงไปเช็กอินที่อาคารโดยสารก่อนออกเดินทาง เพื่อโหลดไว้ที่ห้องบรรทุกสัมภาระพิเศษ 

 • สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ thaiairways.com

นกแอร์

ให้บริการส่งสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องบินแบบ Check Baggage (AVIH) สามารถขนส่งได้ทั้งสุนัข แมว และกระต่าย ที่มีอายุ 2 เดือนขึ้นไป สุขภาพแข็งแรง ไม่มีอันตราย สะอาด และไม่มีกลิ่น ค่าธรรมเนียมอยู่ที่ระหว่าง 1,500-2,000 บาท ขึ้นอยู่น้ำหนักของสัตว์เลี้ยง และสัตว์เลี้ยงทุกตัวจะต้องอยู่ในกรงหรือบรรจุภัณฑ์ตามขนาดที่กำหนด 

 • สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ content.nokair.com

บางกอกแอร์เวย์

ให้บริการส่งสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องบินแบบ Check Baggage (AVIH) สามารถขนส่งได้ทั้งสุนัขและแมว โดยต้องแจ้งกับสายการบินก่อนเดินทางอย่างน้อย 24 ชั่วโมง พร้อมเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน และสัตว์เลี้ยงจะต้องอยู่ในกรงหรือบรรจุภัณฑ์ตามขนาดที่กำหนด 

 • สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ bangkokair.com

วิธีนำเข้า-ส่งออกสัตว์เลี้ยงระหว่างประเทศ

วิธีนำสัตว์ขึ้นเครื่องบิน

วิธีนำเข้าสัตว์เลี้ยง

เอกสารที่ต้องใช้

 1. หนังสือเดินทาง (Passport)
 2. หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์ (Health Certificate) ฉบับจริง

ขั้นตอนการนำเข้าสัตว์เลี้ยง

 1. เมื่อเดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติในประเทศไทย หลังจากผ่านการตรวจลงตราหนังสือเดินทางโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ให้มารับสัมภาระและสัตว์เลี้ยง 
 2. จากนั้นนำสัตว์เลี้ยงและเอกสารไปติดต่อที่ด่านกักกันสัตว์ ณ สนามบินนั้น ๆ เพื่อขออนุญาตนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในประเทศ โดยเจ้าหน้าที่จะออกใบอนุญาตนำสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ ร.7) ให้ หลังจากสัตวแพทย์ประจำด่านตรวจสอบเอกสารและสัตว์เลี้ยงแล้วว่าไม่พบว่าเป็นโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาดใด ๆ 
 3. นำสัตว์เลี้ยงและใบอนุญาตฯ (แบบ ร.7) จากกรมปศุสัตว์ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ช่องตรวจมีสิ่งของต้องสำแดง (Goods to declare) เพื่อชำระค่าภาษีและรับใบเสร็จรับเงิน

วิธีส่งออกสัตว์เลี้ยง

เอกสารที่ต้องใช้

 1. หนังสือเดินทาง (Passport)
 2. ใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ขั้นตอนการส่งออกสัตว์เลี้ยง

 1. ยื่นคำขออนุญาตส่งสัตว์ออก (แบบ ร.1/1) และตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนการเดินทางไม่เกิน 3 วัน ที่ด่านกักกันสัตว์
 2. นำเอกสารที่เกี่ยวข้องและสัตว์เลี้ยงมาที่ด่านกักกันสัตว์ โดยหลังจากสัตวแพทย์ประจำด่านตรวจสอบเอกสารและสุขภาพสัตว์เรียบร้อยแล้วจะดำเนินการออกใบอนุญาตนำสัตว์ออกนอกประเทศ (แบบ ร.9) พร้อมเอกสารรับรองสุขภาพสัตว์ (Health Certificate) ให้แก่ผู้โดยสาร สำหรับใช้แสดงต่อหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ของประเทศปลายทางที่จะนำสัตว์นั้นไป

ทั้งนี้ สถานที่ตั้งของด่านกักกันสัตว์สุวรรณภูมิจะอยู่ที่อาคารศุลกากรตรวจสินค้าขาออก (CE-1) เขตปลอดอากร คลังสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 1

เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสัตว์เลี้ยง :

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วิธีส่งสัตว์เลี้ยงทางเครื่องบิน รู้ไว้ก่อนพาเจ้าสี่ขาออกเดินทาง อัปเดตล่าสุด 26 ตุลาคม 2566 เวลา 16:57:54 28,952 อ่าน
TOP