x close

ประมงเตือนชาวเน็ต สั่งซื้อจระเข้ออนไลน์ ถ้าไม่ได้รับอนุญาตให้เลี้ยง ถือว่าผิดกฎหมาย

          กรมประมง เตือนชาวเน็ตระวังซื้อ - ขาย จระเข้ บนโลกออนไลน์ หากไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยง เข้าข่ายมีความผิดตามกฎหมาย


จระเข้
ภาพจาก สำนักข่าว INN

          วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 สำนักข่าว INN รายงานว่า นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการซื้อ - ขาย จระเข้ในโลกออนไลน์ ในหมู่คนนิยมเลี้ยงสัตว์แปลก และมีการรีวิวการเลี้ยงอย่างแพร่หลายนั้น ทางกรมประมงมีความกังวลใจต่อกระแสข่าวที่เกิดขึ้น เนื่องจากจระเข้ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ซึ่งในการครอบครอง เพาะพันธุ์ และการค้า ผู้เลี้ยงต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดไว้

          อีกทั้งยังเป็นชนิดพันธุ์ในบัญชีหมายเลข 1 ของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่า และพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ หรือ CITES โดยต้องได้รับอนุญาตก่อนการนำเข้าและส่งออก

จระเข้
ภาพจาก สำนักข่าว INN

          นอกจากนี้การเพาะเลี้ยงจระเข้ยังเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ตามมาตรา 76 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560  ห้ามเลี้ยงนอกเขตพื้นที่ที่คณะกรรมการประมงประจำจังหวัด ประกาศกำหนดให้เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ โดยผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรา 77 จะต้องปฏิบัติในการแจ้งการประกอบกิจการ รวมถึงวิธีการปฏิบัติในการจัดการน้ำทิ้งหรือของเสียจากการเพาะเลี้ยงจระเข้ และข้อกำหนดที่จำเป็นในการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรืออันตรายต่อผู้บริโภค หรือต่อกิจการของบุคคลอื่น เช่น ผู้เลี้ยงต้องแจ้งการประกอบกิจการและจำนวนจระเข้ที่มีอยู่ ต้องจัดทำสถานที่เพาะเลี้ยงจระเข้ให้มั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันการหลุดรอดของจระเข้ และต้องเคลื่อนย้ายและปฏิบัติในการจัดการน้ำที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง ตามที่ประกาศกำหนด เป็นต้น ซึ่งในขณะนี้กรมประมงอยู่ระหว่างการจัดทำประกาศกรมประมง ตามมาตรา 78 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 เพื่อควบคุมให้การเพาะเลี้ยงจระเข้ทุกสายพันธุ์ได้รับบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเร็ว ๆ นี้

          ทั้งนี้ จึงขอให้ผู้ที่คิดจะทำการซื้อหรือขายจระเข้เพื่อนำไปเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงได้คำนึงถึง การปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยผู้ขายจะต้องมีใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป.11) หนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากสัตว์ป่าคุ้มครอง และใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป.15) และเมื่อจะทำการขายต้องออกหนังสือกำกับการจำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการครอบครองและผู้ซื้อจะต้องขอใบอนุญาตครอบครองด้วย โดยหากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560

          อย่างไรก็ตาม เนื่องจากจระเข้เป็นสัตว์ป่าที่มีสัญชาตญาณของความดุร้ายจึงไม่แนะนำให้ประชาชนนำมาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงทั่วไป เพราะอาจจะทำให้เกิดความหวาดกลัวและตื่นตระหนกให้กับบุคคลทั่วไปได้ แต่หากมีการครอบครองหรือเลี้ยงภายในที่อยู่อาศัยแล้ว ผู้เลี้ยงควรใช้อุปกรณ์ในการเลี้ยงที่มั่นคง มีความแข็งแรง แน่นหนา ไม่แตกหักง่าย มีฝาปิดมิดชิด และเหมาะสมกับขนาดของจระเข้ เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

ข้อมูลจาก สำนักข่าว INN
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ประมงเตือนชาวเน็ต สั่งซื้อจระเข้ออนไลน์ ถ้าไม่ได้รับอนุญาตให้เลี้ยง ถือว่าผิดกฎหมาย อัปเดตล่าสุด 9 พฤษภาคม 2563 เวลา 19:38:57 5,793 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP