รู้จักสายพันธุ์ เจ้าหนูแฮมสเตอร์หนูแฮมเตอร์ สายพันธุ์ Syrian hamster


หนูแฮมเตอร์ สายพันธุ์ Winter White hamster


หนูแฮมเตอร์ สายพันธุ์ Campbells hamster


หนูแฮมเตอร์ สายพันธุ์ Chinese hamster


หนูแฮมเตอร์ สายพันธุ์ Roborovski hamster


รู้จักสายพันธุ์ เจ้าหนูแฮมสเตอร์

          หนูแฮมเตอร์ (Hamster Rat) แบ่งเป็นชนิดใหญ่ๆ ได้ 2 ชนิด คือ

          1. แฮมสเตอร์ไม่แคระ คือ พันธุ์ Syrian บางคนก็เรียกว่า Golden Hamster
          2. แฮมสเตอร์แคระ คือพันธุ์ Winter White, พันธุ์ Campbells, พันธุ์ Chinese และ พันธุ์ Roborovski

Winter White กับ Campbells

          แฮมสเตอร์พันธุ์ Winter White และ พันธุ์ Campbells จะมีลักษณะคล้ายกันมาก จนแยกได้ค่อนข้างยาก ว่าเป็นพันธุ์อะไร โดยเฉพาะ Campbells สีธรรมดา และ Winter White สีธรรมดา จะดูยากมาก

          ทั้งนี้ หนูแฮมสเตอร์พันธุ์ Campbells และพันธุ์ Winter White มีความคล้ายกันมาก เดิมนักวิทยาศาสตร์ เคยจัด Campbells และ Winter White เป็น สปีชีย์ เดียวกัน แต่ต่อมาก็ได้พบความแตกต่าง ของทั้ง 2 พันธุ์นี้ และได้แยกทั้ง 2 พันธุ์นี้ออกจากกันเป็นคนละสปีชีย์ โดยจัด Winter White เป็นสปีชีย์ Sungorus ส่วน Campbell เป็นสปีชีย์ Campbell

          อย่างไรก็ตาม แม้จะดูภายนอกคล้ายกัน แต่ทั้ง 2 พันธุ์นี้จะแตกต่างกัน จึงไม่ควรจะนำมาผสมข้ามพันธุ์กัน ว่ากันว่า 2 พันธุ์นี้ สามารถจะผสมกันได้ เพราะมีความใกล้เคียงกันสูง จำนวนโครโมโซมก็เท่ากัน แต่ไม่แนะนำให้ผสมข้ามพันธุ์ เพราะจะทำให้ลูกที่เกิดมามีโอกาสพิการ หรือผิดปกติสูง

แล้วเวลาซื้อ จะรู้ได้อย่างไร ว่าตัวไหนเป็น Campbells หรือ Winter White

           ที่พอจะสังเกตุข้อแตกต่างได้ ก็คือ Campbells จะมีลายพาดบนหลังเส้นเดียวชัดเจนกว่า ส่วนลายด้านข้างๆ ก็จะไม่ชัดเท่า Winter White  แต่ไในเมืองไทยตอนนี้สายพันธุ์ Campbells ยังไม่แพร่หลายมากนัก แม้จะมีการนำเข้ามาบ้างแล้ว แต่เท่าที่เห็นก็มีเพียงสีขาวตาแดงเท่านั้น จึงดูง่าย ไม่สับสน

          แฮมสเตอร์แต่ละสายพันธุ์ จะมีนิสัยที่แตกต่างไปอีกด้วย เช่น Syrian จะเป็นแฮมสเตอร์ที่รักสันโดษ มักจะกัดกัน แต่แฮมสเตอร์แคระ จะสามารถอยู่รวมกันเป็นคู่ หรือหลายตัวได้ แต่ก็มักจะมีการกัดกันบ้างเหมือนกัน เช่น เมื่อมีหนูตัวอื่นบุกรุกมาในถิ่นของตน เป็นต้น


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก freeinfosociety.com, worldofpet.blogspot.com, wikimedia.org, flickr.com
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รู้จักสายพันธุ์ เจ้าหนูแฮมสเตอร์ โพสต์เมื่อ 22 กรกฎาคม 2552 เวลา 18:21:12 11,974 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP