กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ


เรื่องราวสัตว์เลี้ยง รูปภาพน่ารัก คลิกดูจากมือถือกันคลิกที่นี่ <<
การเลี้ยงกระต่าย

          กระต่ายจัดอยู่ในไฟลัมสัตว์มีแกนสันหลัง เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จัดอยู่ในตระกูล Leporidae มีลำตัวขนาดเล็ก ขนปุย หูยาว พบในหลายแห่งของโลก กระต่ายมีอยู่หลากหลายสายพันธุ์ โดยสามารถใช้ขนาดเป็นเกณฑ์ในการจำแนก ได้แก่ กระต่ายแคระ กระต่ายขนาดเล็ก กระต่ายขนาดกลาง และกระต่ายขนาดใหญ่ กระต่ายที่นิยมเลี้ยงกันในประเทศไทยมีอยู่ไม่กี่พันธุ์ดังไปนี้

          1. พันธุ์นิวซีแลนด์ไวท์ (New Zealand White)

          เป็นกระต่ายที่นิยมเลี้ยงกันแพร่หลายที่สุด มีขนสีขาวตลอดตัว ตาสีแดงหน้าสั้น มีสะโพกใหญ่ ไหล่กว้าง ส่วนหลังและสีข้างใหญ่ เนื้อเต็ม ให้ลูกดกเลี้ยงลูกเก่ง เมื่อโตเต็มที่ ตัวผู้หนัก 4.1-5.0 กิโลกรัม ตัวเมียหนัก 4.5-5.5 กิโลกรัม

           2. พันธุ์แคลิฟอร์เนียน (Californian)

          มีขนสีขาวตลอดตัวยกเว้นที่บริเวณใบหู จมูก ปลายเท้าและปลายหางจะมีสีดำ ลำตัวท้วมหนา สะโพกกลม ช่วงไหล่และช่วงท้ายใหญ่ ให้ลูกดกเลี้ยงลูกเก่ง เมื่อโตเต็มที่ ตัวผู้หนัก 3.5-4.5 กิโลกรัม ตัวเมียหนัก 4.0-5.0 กิโลกรัม

          3. พันธุ์แองโกร่า (AngOra) เลี้ยงกันมากทางภาคเหนือ มีขนฟูยาว ขนสีขาว สีดำหรือสีอื่นๆ เมื่อโตเต็มที่ตัวผู้ หนัก 2.4-3.5 กิโลกรัม ตัวเมียหนัก 2.5-3.8 กิโลกรัม


          4. พันธุ์พื้นเมือง

          มีหลายสีเช่น สีเทา ขาว น้ำตาล ฯลฯ ตาสีดำ หน้าแหลม เลี้ยงลูกเก่ง ทนต่อสภาพ แวดล้อมต่าง ๆ ได้ดี เมื่อโตเต็มที่หนักประมาณ 2.0-3.0 กิโลกรัม ปัจจุบันมีการผสมข้ามพันธุ์ กับกระต่ายพันธุ์อื่น จนหากระต่ายพื้นเมืองแท้ได้ยาก 

อาหารกระต่าย

          อาหารมีความส่าคัญต่อการเลี้ยงกระต่ายอย่างยิ่งเพราะต้นทุนในการเลี้ยงกระะต่าย มากกว่าครึ่งหนึ่งใช้เป็นค่าอาหาร การที่จะเลี้ยงกระต่ายให้เติบโตเร็ว มีสุขภาพดีและให้ ผลผลิตสูงจำเป็นจะต้องเลี้ยงด้วยอาหารที่เหมาะสม และมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของกระต่าย อาหารที่ใช้เลี้ยงกระต่ายแบ่งได้เป็น 3 ประเภทดังนี้

           1. อาหารหยาบ (Roughage)

          หมายถึงอาหารที่มีโภชนะย่อยได้ต่ำ มีเยี่อใยสูง ซึ่งหมายถึงอาหารที่กินเข้าไป และเหลือกากขับถ่ายออกมาเป็นของเสียมาก ส่วนใหญ่ได้มาจากลำต้น และใบของพืช ตระกูลหญ้า และพืชตระกูลถั่ว เช่น หญ้าเนเปียร์ หญ้าขน หญ้ากินนี กระถิน ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วชีราโต ถั่วไกลซีน ถั่วเทาสวิลสไลโล เป็นต้น หรืออาจจะใช้ต้น พืชผักชนิดต่างๆ เช่น ผักบุ้ง ผักโขม ผักกาด คะน้า กะหล่ำปลี แครอท ผักกาดหอม หัวผักกาด มันเทศ มันแกว ฯลฯ เลี้ยงกระต่ายก็ได้
 
          อาหารหยาบประเภทใบพืช ผัก หญ้า ควรให้กินเต็มที่ กระต่ายชอบหญ้าสด ผักสด มากกว่าตากแห้ง แต่หญ้าแห้งก็อาจใช้ได้ แต่ควรเป็นหญ้าที่อยู่ในระยะยังอ่อน ตากแห้งสะอาดไม่มีรา ไม่สกปรก ไม่มียาฆ่าแมลง ดวรหั่นเป็นท่อน ๆให้ยาวพอควร

          2. อาหารข้น (Concentrate)

          แม้ว่ากระต่ายจะสามารถยังชีพและขยายพันธุ์ตามปกติธรรมชาติ โดยอาศัย อาหารประเภทต้นหญ้า ใบพืชได้ก็ตาม แต่หากเราต้องการให้มันเจริญเติบโต ให้ผลิตผลเร็ว ให้เนื้อมาก ให้ขยายพันธุ์มีลูกดก ได้ลูกปีละหลายตัว เราจะต้องเลี้ยงดูให้ดี โดยมีอาหารข้น (Concentrates) เพิ่มเสริมให้ด้วย อาหารขันนี้เป็นอาหารที่มีโภชนะย่อยได้สูง มีเยื่อใยต่ำ ย่อยง่าย ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มคือ

          อาหารที่เป็นแหล่งพลังงาน คืออาหารที่มีแป้ง และน้ำตาล (คาร์ไบ ไฮเดรต) หรือไขมันสูง ได้แก่ รำ ปลายข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง มันเสน และไขมัน จากพืชหรือสัตว์

          อาหารที่เป็นแหล่งโปรตีน ได้แก่ นมผง ปลาป่น กากถั่วเหลือง กากถั่วลิสง และใบกระถินป่น

          ส่าหรับอาหารข้นควรเสริมให้กินในตอนบ่าย กระต่ายที่ไม่ได้เสริมด้ยอาหารข้น ควรมีแร่ธาตุประกอบด้วย เกลือ กระดูกป่น และเปลือกหอยบดอย่างละเท่า ๆ กัน ผสมให้เข้ากัน ตั้งให้กินตามชอบ อาหารป่นที่แห้งอาจผสมน้ำเล็กน้อยพอชื้น เพื่อสะดวกใน การกินและจะช่วยมิให้ร่วงหล่นเสียหาย

          3. อาหารส่าเร็จรูป (Complete feed)

          เกิดจากการนำอาหารข้นและอาหารหยาบมารวมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสม มีสภาพเป็นผงหรืออัดเป็นเม็ด นำมาใช้เลี้ยงกระต่ายได้สะดวก กระต่ายที่เลี้ยงด้วยอาหาร สำเร็จรูปเพียงอย่างเดียวในปริมาณที่เพียงพอจะสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว แต่ในการ เลี่ยงโดยทั่วไปนิยมเสริมหญ้าสด เพื่อลดต้นทุนและควรให้หญ้าหลังจากที่กระต่ายกินอาหาร สำเร็จรูปในปริมาณมากพอสมควร เพื่อให้กระต่ายได้รับสารอาหารที่จำเป็นอย่างเพียงพอ 

วิธีจับกระต่าย

          กระต่ายเป็นสัตว์ที่ตกใจง่าย ดังนั้นการจับกระต่ายจะต้องทำด้วยความนุ่มนวลและ ถูกวิธีเพื้อความปลอดภัยของตัวกระต่ายและตัวผู้จับด้วย ไม่ควรจับกระต่ายโดยการหิ้วหู เพราะจะทำให้กระต่ายเจ็บปวด และอาจเป็นสาเหตทำให้กระต่ายหูตกได้ การจับกระต่ายที่ถูกวิธีมีดังนี้

          1. ลูกกระต่าย ใช้มือที่ถนัดจับหนังบริเวณสะโพกให้มั่นคง แล้วยกขึ้นตรงๆ

          2. กระต่ายขนาดกลาง ใช้มือขวา (หรือมือที่ถนัด) จับหนังเหนือไหล่ให้มั่นคง อาจรวบหูมาด้วยก็ได้ มือซ้ายรองใต้ก้นให้ด้านหน้าของกระต่ายหันออกนอกตัวผู้จับ

          3. กระต่ายใหญ่ ใช้มือขวาจับแบบวิธีที่ 2 แล้วยกอ้อมขึ้นมาทางช้ายมือใช้แขนช้าย หนีบให้แนบชิดลำตัวโดยใช้มือซ้ายช่วยประคองก้น ให้หน้ากระต่ายหันไปทางหลังของผู้จับ และขากระต่ายชี้ออกนอกตัวผู้จับ

โรคของกระต่าย

          1. พาสเจอร์เรลโลลิส (Pasturellosis) เป็นโรคที่พบบ่อยและเป็นปัญหาที่สำคัญในกระต่าย โรคนี้มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย ชื่อ พาสเจอเรลลา มัลโตซิดา (Pasturella multocida) ซี่งทำให้กระต่ายป่วยและมีอาการแตกต่างกันตามอวัยวะที่ติดเชื้อดังนี้

          หวัด กระต่ายจะจามบ่อย ๆ มีน้ำมูกไหลออกจากช่องจมูก หายใจไม่สะดวก จมูกและเท้าหน้าจะเปียกชุ่มและมีน้ำมูกตดเนื่องจากกระต่ายใช้เท้าหน้าเช็ดจมูก รักษาโดย ให้ยากิน เช่น เพนนิวิลลิน วี (Penicillin V ) หรือถ้าไม่แน่ใจให้รีบนำไปปริกษาสัตวแพทย์

          ปอดบวม มักเกิดจากการเป็นหวัดแล้วลุกลามเข้าสู่ปอด กระต่ายจะหายใจ ลำบาก หอบ และอาจหายใจด้วยท้อง ริมฝีปากและเปลือกตาจะมีสีคล้ำ ในระยะแรกจะมีไข้สูง เบื่ออาหารและนอนหมอบนิ่ง ลูกกระต่ายถ้าเป็นโรคนี้ส่วนใหญ่จะตาย สำหรับกระต่ายใหญ่จะมี โอกาสรอดเพียง 75 % ดังนั้นถ้าพบอาการเช่นนี้ในกระต่ายควรรีบนำกระต่ายไปพบ สัตวแพทย์ทันที

          ตาอักเสบ มักเกิดหลังจากที่กระต่ายเป็นหวัด เนื้องจากกระต่ายชอบใช้เท้าหน้า เช็ดจมูก ทำให้เชื้อโรคจากจมูกเข้าสู่ตาได้ง่าย อาการเริ่มแรกคือหนังตาและตาขาว อักเสบ บวมแดง บางครั้งมีหนอง ส่วนแก้วตาจะอักเสบและขุ่นขาว ถ้าไม่รีบรักษาอาจทำให้ตาบอดได้ การรักษา ล้างตาให้สะอาดโดยใช้น้ำเกลืออ่อนๆ (0.85%) หรือน้ำยาล้างตา แล้วใช้ยาปฎิชีวนะในรูปครีม หรือใช้ยาหยอดตาของคนทาจนกว่าจะหาย

          อัณฑะอักเสบ เกิดจากติดเชื้อที่อัณฑะ ทำให้ลูกอัณฑะขยายใหญ่ และมีหนองเมื่อ จับที่อัณฑะจะรู้สึกร้อนกว่าปกติ การอักเสบมักลุกลามไปทื่อวัยวะเพศ ทำให้สามารถติดต่อได้ โดยการผสมพันธุ์ การรักษามักไม่ได้ผลจึงควรคัดทิ้ง

          มดลูกอักเสบ เกิดจากการติดเชื้อหลังคลอดลูกหรือจากการผสมพันธุ์ ผนังมดลูกจะเกิดการอักเสบ มีหนองภายในโพรงมดลูกและอาจพบหนองถูกขับออกมาทาง อวัยวะเพศ มักมีไข้สูง เมื้อคลำตรวจจะพบว่ามดลูกขยายใหญ่ การรักษาทำได้ยากมากและ กระต่ายมักจะเป็นหมันจึงควรคัดทิ้ง

          2. สแตฟฟิลโลคอคโคซีส (Staphylococcosis) โรคนี้มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ สแตฟฟิลโลคอคคัส ออเรียล (Staphylococcus aureus) ทำให้กระต่ายป่วยและมีอาการดังนี้

          ฝีหนองใต้ผิวหนัง เกิดจากการติดเชื้อที่ผิวหนัง ทำให้เป็นหนองซึ่งมีเปลือกหุ้ม เมื่อฝีสุกเปลือกฝีส่วนหนึ่งจะบางลงและแตกออกมีหนองไหลออกมา การรักษา ต้องรอให้ฝีสุกและเจาะเอาหนองออก ขูดเปลือกฝีด้านในให้สะอาด แล้วทาด้วยทิงเจอร์ไอโอดีน

          เต้านมอักเสบ เต้านมจะร้อน บวมแดง มีไข้ กระต่ายตัวที่เป็นอย่างรุนแรง เต้านม จะมีสีคล้ำ เย็น และแข็ง ถ้าพบอาการเช่นนี้ควรคัดทิ้งหรือถ้าญม่แน่ใจควรรีบปริกษาสัตวแพทย์

           ข้ออักเสบ เกิดจากมีบาดแผลที่ผิวหนังบริเวณฝ่าเท้าแล้วเชื้อโรคลุกลามเข้าสู่ ข้อเท้าทำให้ข้อบวมแดง เจ็บปวด กระต่ายอาจมีไข้และมักพบบาดแผลที่ฝ่าเท้า การรักษา ทำความสะอาดแผล แล้วทาด้วยทิงเจอร์ไอโอดีน ถ้ามีหนองในข้อจะ รักษาได้ยากและอาจจำเป็นต้องตัดขาเหนือข้อที่อักเสบ ควรป้องกันโดยการดูแลพื้นกรงอย่า ให้มีส่วนแหลมคมยื่นออกมาตำเท้ากระต่าย

          3. โรคบิด (Coccidiosis) เกิดจากเชื้อโปรโตชัวพวกไอเมอร์เรีย ได้แก่ Eimeria stiedac, E. irresdua, E.magna ฯลฯ การติดต่อจะเกิดจากโอโอซิส (Oocyst) ของเชื้อที่ปนมากับอาหารและน้ำ

          อาการ ถ้าเป็นน้อยจะไม่แสดงอาการ แต่ถ้าเป็นมากซึ่งมักพบในลูกกระต่ายจะทำให้ น้ำหนักลด ท้องเสีย อาจถ่ายเป็นน้ำหรือมีเลือดปน และอาจทำให้ตายได้

          การรักษา เลือกใช้ยาในกลุ่มซัลฟา (Sulfa) หรือแอมโปรเลียม (Amprolium )

          4. โรคพิซเชอร์ (Tizzer 's disease) เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชชื่อ แบซิลลัส ฟิลลิฟอร์มิส (Bacillus pilliformis) มักพบ ในกระต่ายที่มีอายุ 7-12 สัปดาห์มากที่สุด

          อาการ ท้องเสีย ถ่ายเป็นน้ำหรือเลือด ในรายที่เกิดอย่างเฉียบพลันจะมีเลือดออก จากลำไส้ใหญ่ กระต่ายจะตายเนื่องจากเสียน้ำและเลือดมาก

          การรักษา ให้ยาออกซี่เตตร้าชัยคลีน (Oxytetracyclin) ละลายน้ำให้กิน

          5. โรคติดเชื้อ อี.โค.ไล (Colibacillosis) เกิดจากการเพิ่มจำนวนของเชื้อ E.coli ในทางเดินอาหาร กระต่ายจะมีอาการท้องเสีย อย่างรุนแรงและตายได้ การรักษา แก้ไขตามอาการ อาจให้ยาปฎิชีวนะเพื่อลดจำนวนแบคทีเรียในลำไส้ ให้น้ำเกลือ ลดอาหารข้น เพิ่มอาหารหยาบ

          6. เอ็นเทอร์โรท๊อกซีเมีย (Enterotoxemia) เกิดจากเชื้อคลอสติเดียม (Clostridium spp.) ทำให้กระต่ายท้องเสียหรือตาย อย่างเฉียบพลัน การรักษาเช่นเดียวกับโรคติดเชื้ออีโคไล

          7. ไรในหู (ear mange or ear canker) เกิดจากไรพวกโชรอบเตส แคนิคุไล(Psoroptes caniculi)  อาการ จะเห็นแผ่นสีน้ำตาลคล้ายขี้หูซ้อนเป็นชั้นๆ ที่ด้านในของใบหู ถ้าสังเกตุดีๆ จะพบตัวไรขนาดเล็กสีน้ำตาลจำนวนมาก กระต่ายที่เป็นโรคนี้จะคันหูทำให้มันสั่นหัวและใช้เท้าเกาหู บางตรังเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วย ทำให้มีหนองและมีกลิ่นเหม็น

          การรักษา ทำความสะอาดด้านในของใบหู เช็ดด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกใชด์(H202) แล้วทาด้วยขี้ผึ้งกำมะถันให้ทั่ว ควรป้องกันโดยการตรวจหูกระต่ายเป็นประจำและทำความ สะอาดกรงและอุปกรณ์การเลี้ยงเสมอๆ

          8. ไรที่ผิวหนัง (skin mange) เกิดจากไรพวก Sarcoptes scabei, var. cuniculi, Notedes cati var. caniculi อาการ ผิวหนังเป็นสะเก็ดหนาและย่น ขนร่วง พบมากที่ปลายจมูก และขอบใบหู

          การรักษา ขูดผิวหนังให้สะเก็ดหลุดออก ทาด้วยขี้ผึ้งกำมะถัน ถ้ายังไม่หายควรปรึกษา สัตวแพทย์ การป้องกันและควบคุมทำเช่นเดียวกับโรคไรในหู


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก wikipedia.org, sj-r.com, countrywool.tripod.com
 


แอพแรกที่คุณเลือกสมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ
คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 43 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆมี 3 ตัว น่ารักมากๆๆ หน้ากอด มีเหนียงด้วย


อ้วนถ้วน
จากคุณ ทราย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-21 22:13:45 ]
ความคิดเห็นที่ 42 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
อยากได้
จากคุณ ทารารา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-14 16:32:08 ]
ความคิดเห็นที่ 41 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
คุณต้องหาการดูเเลกระต่ายให้ด้วย
จากคุณ เอส เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-10 13:56:05 ]
ความคิดเห็นที่ 40 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
เลี้ยงอยู่ด้วยน่ารักดีออกลูกแล้ว
จากคุณ พัชรี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-11 16:11:20 ]
ความคิดเห็นที่ 39 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
น่ารักมากเลย
จากคุณ เด่นญา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-10 15:42:28 ]
ความคิดเห็นที่ 38 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
ชอบมาก
จากคุณ ปอนด์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-06 14:41:11 ]
ความคิดเห็นที่ 37 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
ตอนนี้กำลังเลี้ยงอยู่สวยมาก
จากคุณ ปอนด์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-06 14:38:34 ]
ความคิดเห็นที่ 36 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
กระต่ายน้อยน่ารักมากเลย
จากคุณ แป้ง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-06 14:34:44 ]
ความคิดเห็นที่ 34 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
ขอเราตายน่าสงสารจริง
จากคุณ มีน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-04-26 10:41:45 ]
ความคิดเห็นที่ 33 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
จากคุณ อัยยะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-04-01 14:05:50 ]
ความคิดเห็นที่ 32 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
ตอนนี้เลี้ยงอยู่โตเร็วมากครับ
จากคุณ ขัตติยะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-04-01 14:03:06 ]
ความคิดเห็นที่ 30 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
จากคุณ ดิน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-03-20 14:39:14 ]
ความคิดเห็นที่ 29 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
น่าสงสารจัง
จากคุณ ดิน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-03-20 14:37:07 ]
ความคิดเห็นที่ 28 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
ใครที่คิด จะเลี้ยงกระต่าย ต้อศึกษาให้ดีก่อนเลี้ยงค่ะ เลี้ยงเพื่ออะไร

เลี้ยงแล้วดูแล เขาได้มั้ย มีเวลาให้มันมั๊ย ค่าใช้จ่ายที่จะตามมาอีก

ต้องรับผิดชอบอีกเยอะ ไม่ใช่แค่มีเงินแล้วนึกจะเลี้ยงก็เลี้ยง พอเบื่อ

และขี้เกียจ ก็พาไปปล่อยแบบหมาแมว บาป ทั้งนั้น ....
จากคุณ คนเลี้ยงกระต่าย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-03-19 13:51:30 ]
ความคิดเห็นที่ 27 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
น่าร๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
จากคุณ มิลค์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-03-02 16:51:58 ]
ความคิดเห็นที่ 26 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
กระต่ายน่ารักสุดๆเลย
จากคุณ ykyjhj เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-02-25 17:08:18 ]
ความคิดเห็นที่ 25 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
น่ารักจัง
จากคุณ เดกเหนือ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-02-09 15:50:17 ]
ความคิดเห็นที่ 24 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
จากคุณ ลลล เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-01-09 15:43:45 ]
ความคิดเห็นที่ 23 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
กระต่าย ผสมพันธ์ตอนมีอายุกี่เดือนค่ะ ต้องรีบทำหมันค่ะ
จากคุณ tian เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-12-30 19:30:53 ]
ความคิดเห็นที่ 22 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
กระต่ายมันขี้เล่นนะค่ะแต่มันขี้เยอะเลยขี้เกียดเลี้ยงค่ะตอนนั้นเคยซื้อมาเลี้ยงสีออกเหมือนควันบุหรี่ค่ะเอามาตัวหนึ่งเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็เลยไปให้คนอื่นเลี้ยงแต่มันเชื่องมากมันออกไปข้างนอกมันก็ไม่ออกไปเถลไลที่ไหนค่ะฉี่ก็เป็นที่เป็นทางอ้อลืมบอกไปว่ามันชื่อขนปุยแต่คนที่เอาไปเลี้ยงมีสวนหย่อมให้อยู่ค่า..
จากคุณ นุ๊ก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-10-14 12:49:52 ]
ความคิดเห็นที่ 21 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
น่ารักค่ะ
จากคุณ สุนิตา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-10-09 17:15:23 ]
ความคิดเห็นที่ 20 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
กระต่ายน่ารักสุดๆเลย
จากคุณ ฟาง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-10-09 17:07:11 ]
ความคิดเห็นที่ 19 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
เราเลี๊ยงกะต่ายมาเปนร้อยตัวเลย ซื้ออาทิตละตัวเลย ล่าสุดในหอมี20กว่าตัว จนพ่อทนไม่ไหวเพราะพ่อรักกระต่ายเหมือนกัน เอากลับไปบ้านที่ตจว ทำคอกไหย่มากๆ ในสวนไห้มัน ดูมันครึกครื้นดีนะ เหนธรรมชาติ เราก้อยากกอดมันอยู่ดี เพราะชอบมาก แต่ตอนนี้ไม่ได้เลี๊ยงเพราะพ่อสั่งห้าม พ่อบอกอยากไห้มันเหนธรรมชาติ พอเราไปเจอกะต่ายที่ไหน เราจับกอดตลอดเลย คิดถึงลูกๆทั้งหลายจัง แต่ดีนะ ไม่ทำไห้ตัวที่คลอดไหม่สุขภาพดี ไม่ตายกันเลย อาจเปนเพราะบรรยากาศดีๆนั่นเอง กะต่ายเราวิ่งเล่นได้สบายไม่เคยปล่อยไว้ในกรง ไม่ชอบบางคนไห้อยู่ไนกรงตลอด มันไม่ได้วิ่งเล่นเลย นึกถึงคุณดิ ถ้าอยู่ในกรงตลอด ปล่อยไม่ได้ก้อย่าซื้อ ไม่ใช่ปลาสวยงามท
จากคุณ love rabbit เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-09-22 07:15:18 ]
ความคิดเห็นที่ 18 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
น่าลั๊คสุดๆๆไปเยย กระต่ายน้อย


ขอบคุณสำหรับความรู้ ณ๊ ขร๊ๅ
จากคุณ โกโก้&สำลี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-09-02 21:59:52 ]
ความคิดเห็นที่ 17 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
กระต่ายเราเพิ่งตายไป มันกำลังน่ารักเลยอ่ะ
จากคุณ noopuja เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-08-09 14:22:23 ]
ความคิดเห็นที่ 16 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
ตอนนี้กระต่ายเราคลอดลูกมา 10 ตัว ตายไปแล้ว 5 ตัว เหลือ 5 ตัว พิการ 1 ตัว เดินไม่ได้ น่าสงสารมากเลย พาไปหาหมอ ๆ บอก เป็นธรรมดา ที่่่พ่อ แม่ ลูก ผสมพันธ์ุกันแล้วจะมี 1 ตัว พิการ เหมือนคนเลย เราไม่รู้จะช่วยเจ้าปุยเมฆ ได้ยางไงดี ใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะ จะได้บุญร่วมกัน
จากคุณ กระต่ายน้อย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-06-14 15:18:26 ]
ความคิดเห็นที่ 15 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
เมื่อปีที่แล้วเลื้ยงไว้ 2 ตัว ตอนนี้ 25 ตัว แล้ว น่ารักมากๆๆ เราชอบคุยกับพวกเค้า เพลินดี เลื้ยงเอาไว้ระบายความทุกข์นะ
จากคุณ กระต่ายน้อย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-06-14 15:14:35 ]
ความคิดเห็นที่ 14 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
น้องกระต่าย สามตัวใหม่มีชื่อว่า ชวนฝัน ท้องฟ้า แล้วก็ พาเพลิน
คุณแม่ชื่อ คนงามพ่อชื่อติ๊งต๊อง
ยายชื่อ ดาย ตาชื่อ ผักบุ้ง
รักกระต่ายมากๆค่ะ
จากคุณ น้องกระต่าย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-04-21 20:20:59 ]
ความคิดเห็นที่ 13 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
กระต่ายเราซื้อมา2ตัวอีกตัวนึงตายแล้ว

สงสารมันมากเรย มันท้องเสียอะ จาพา

ไปหาหมอแต่ร้านดันมาปิดอีก ช่วงสงกราน

พอดีเรย ส่วนอีกตัวนึงแข็งแรงดี ซนมากเรย

ชอบปีนขึ้นที่ที่สูงแล้วกระโดด จับไม่ทันซักทีเรย

แล้วมันยังชอบมานั่งใกล้ตู้เย็นทุกทีเวลาเปิดตู้อะ

สงสัยมันจะร้อน..แต่ก็น่ารักดี แสนรู้ดีน่ะ
จากคุณ pimmjuk เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-04-13 21:40:30 ]
lersarose
ความคิดเห็นที่ 12 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
มันซนมากๆเลยอ่ะ ไล่จับแทบไม่ทันเลย
จากคุณ lersarose เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-04-09 13:03:00 ]
sawbaanson
ความคิดเห็นที่ 11 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
ดีจัง......จะได้รู้อาไรดีดี
จากคุณ sawbaanson เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-02-17 15:31:52 ]
ความคิดเห็นที่ 10 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
รักเว่อ
จากคุณ อะตอม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-02-12 17:12:25 ]
ความคิดเห็นที่ 9 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
Love
จากคุณ atom เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-02-12 17:07:59 ]
ความคิดเห็นที่ 8 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
ขอบคุณสำหรับความรู้ที่ให้ เราซื้อกระต่ายมาสามตัวจาก
ตลาดนัดลำนารายณ์ เค้าบอกว่าพันธุ์ teddy bear ตอนนี้
เลี้ยงได้ 2 สองเดือนแล้ว ก้อน่ารักดี แพนเค้ก , พอลล่า
ขนฟูสวย แต่เจ้ากะละแมโตขึ้นมาขนไม่ฟู สั้นด้วย ไม่รู้พันธุ์
อะไร แถมเป็นตัวผู้อีก แล้วลูก ๆ ของเราอีกหน่อยจะกลาย
พันธุ์เป็นขนเหี้ยนมั้ยเนี่ย..
จากคุณ มือใหม่หัดเลี้ยง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-09-26 18:43:11 ]
ความคิดเห็นที่ 7 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
ผมเคยเลี้ยงกระต่าย2ตัวเมื่อ8ปีที่แล้วเพราะเลี้ยงไว้นานไม่ถึง1ปีเพราะเจ้าปุ๋ย มันตายเนื่องจากติดเชื้อโรคไรในหู ส่วนเจ้าเฆม มันตายเนื่องจากอาการปอดบวม ผมขอยุติเลี้ยงกระต่าย ความคิดถึงจากไป
จากคุณ โชวะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-09-18 11:18:41 ]
ความคิดเห็นที่ 6 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
อ่านะ เรานี่โง่เลย
ไม่เคยศึกษาซักที

มิน่า เอามาเลี้ยงกี่ตัวก้อตายหมด เฮ้อออ

น่าสงสารจังเลย
จากคุณ เมจิ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-09-17 21:27:22 ]
ความคิดเห็นที่ 5 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
ว้าวน่ารักทั้งนั้นเลยนะค่ะ
จากคุณ pajera เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-09-06 18:39:15 ]
ความคิดเห็นที่ 4 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
อิอิ
จากคุณ เนม คุง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-08-18 18:51:38 ]
ความคิดเห็นที่ 3 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
ได้ความรู้เยอะเลยนะคะ
จากคุณ เนม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-08-18 18:50:50 ]
ความคิดเห็นที่ 1 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
ที่บ้านก้อเลี้ยงกระต่ายเหมื่อนกันแต่เค้าจะไม่ค่อยให้เราอุ้มสักเท่าไรถ้าเค้าอยากเล่นเค้าจะเข้ามาหาเองนะค่ะ
จากคุณ winnee เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-08-09 16:44:39 ]