กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ


เรื่องราวสัตว์เลี้ยง รูปภาพน่ารัก คลิกดูจากมือถือกันคลิกที่นี่ <<
การเลี้ยงกระต่าย

          กระต่ายจัดอยู่ในไฟลัมสัตว์มีแกนสันหลัง เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จัดอยู่ในตระกูล Leporidae มีลำตัวขนาดเล็ก ขนปุย หูยาว พบในหลายแห่งของโลก กระต่ายมีอยู่หลากหลายสายพันธุ์ โดยสามารถใช้ขนาดเป็นเกณฑ์ในการจำแนก ได้แก่ กระต่ายแคระ กระต่ายขนาดเล็ก กระต่ายขนาดกลาง และกระต่ายขนาดใหญ่ กระต่ายที่นิยมเลี้ยงกันในประเทศไทยมีอยู่ไม่กี่พันธุ์ดังไปนี้

          1. พันธุ์นิวซีแลนด์ไวท์ (New Zealand White)

          เป็นกระต่ายที่นิยมเลี้ยงกันแพร่หลายที่สุด มีขนสีขาวตลอดตัว ตาสีแดงหน้าสั้น มีสะโพกใหญ่ ไหล่กว้าง ส่วนหลังและสีข้างใหญ่ เนื้อเต็ม ให้ลูกดกเลี้ยงลูกเก่ง เมื่อโตเต็มที่ ตัวผู้หนัก 4.1-5.0 กิโลกรัม ตัวเมียหนัก 4.5-5.5 กิโลกรัม

           2. พันธุ์แคลิฟอร์เนียน (Californian)

          มีขนสีขาวตลอดตัวยกเว้นที่บริเวณใบหู จมูก ปลายเท้าและปลายหางจะมีสีดำ ลำตัวท้วมหนา สะโพกกลม ช่วงไหล่และช่วงท้ายใหญ่ ให้ลูกดกเลี้ยงลูกเก่ง เมื่อโตเต็มที่ ตัวผู้หนัก 3.5-4.5 กิโลกรัม ตัวเมียหนัก 4.0-5.0 กิโลกรัม

          3. พันธุ์แองโกร่า (AngOra) เลี้ยงกันมากทางภาคเหนือ มีขนฟูยาว ขนสีขาว สีดำหรือสีอื่นๆ เมื่อโตเต็มที่ตัวผู้ หนัก 2.4-3.5 กิโลกรัม ตัวเมียหนัก 2.5-3.8 กิโลกรัม


          4. พันธุ์พื้นเมือง

          มีหลายสีเช่น สีเทา ขาว น้ำตาล ฯลฯ ตาสีดำ หน้าแหลม เลี้ยงลูกเก่ง ทนต่อสภาพ แวดล้อมต่าง ๆ ได้ดี เมื่อโตเต็มที่หนักประมาณ 2.0-3.0 กิโลกรัม ปัจจุบันมีการผสมข้ามพันธุ์ กับกระต่ายพันธุ์อื่น จนหากระต่ายพื้นเมืองแท้ได้ยาก 

อาหารกระต่าย

          อาหารมีความส่าคัญต่อการเลี้ยงกระต่ายอย่างยิ่งเพราะต้นทุนในการเลี้ยงกระะต่าย มากกว่าครึ่งหนึ่งใช้เป็นค่าอาหาร การที่จะเลี้ยงกระต่ายให้เติบโตเร็ว มีสุขภาพดีและให้ ผลผลิตสูงจำเป็นจะต้องเลี้ยงด้วยอาหารที่เหมาะสม และมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของกระต่าย อาหารที่ใช้เลี้ยงกระต่ายแบ่งได้เป็น 3 ประเภทดังนี้

           1. อาหารหยาบ (Roughage)

          หมายถึงอาหารที่มีโภชนะย่อยได้ต่ำ มีเยี่อใยสูง ซึ่งหมายถึงอาหารที่กินเข้าไป และเหลือกากขับถ่ายออกมาเป็นของเสียมาก ส่วนใหญ่ได้มาจากลำต้น และใบของพืช ตระกูลหญ้า และพืชตระกูลถั่ว เช่น หญ้าเนเปียร์ หญ้าขน หญ้ากินนี กระถิน ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วชีราโต ถั่วไกลซีน ถั่วเทาสวิลสไลโล เป็นต้น หรืออาจจะใช้ต้น พืชผักชนิดต่างๆ เช่น ผักบุ้ง ผักโขม ผักกาด คะน้า กะหล่ำปลี แครอท ผักกาดหอม หัวผักกาด มันเทศ มันแกว ฯลฯ เลี้ยงกระต่ายก็ได้
 
          อาหารหยาบประเภทใบพืช ผัก หญ้า ควรให้กินเต็มที่ กระต่ายชอบหญ้าสด ผักสด มากกว่าตากแห้ง แต่หญ้าแห้งก็อาจใช้ได้ แต่ควรเป็นหญ้าที่อยู่ในระยะยังอ่อน ตากแห้งสะอาดไม่มีรา ไม่สกปรก ไม่มียาฆ่าแมลง ดวรหั่นเป็นท่อน ๆให้ยาวพอควร

          2. อาหารข้น (Concentrate)

          แม้ว่ากระต่ายจะสามารถยังชีพและขยายพันธุ์ตามปกติธรรมชาติ โดยอาศัย อาหารประเภทต้นหญ้า ใบพืชได้ก็ตาม แต่หากเราต้องการให้มันเจริญเติบโต ให้ผลิตผลเร็ว ให้เนื้อมาก ให้ขยายพันธุ์มีลูกดก ได้ลูกปีละหลายตัว เราจะต้องเลี้ยงดูให้ดี โดยมีอาหารข้น (Concentrates) เพิ่มเสริมให้ด้วย อาหารขันนี้เป็นอาหารที่มีโภชนะย่อยได้สูง มีเยื่อใยต่ำ ย่อยง่าย ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มคือ

          อาหารที่เป็นแหล่งพลังงาน คืออาหารที่มีแป้ง และน้ำตาล (คาร์ไบ ไฮเดรต) หรือไขมันสูง ได้แก่ รำ ปลายข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง มันเสน และไขมัน จากพืชหรือสัตว์

          อาหารที่เป็นแหล่งโปรตีน ได้แก่ นมผง ปลาป่น กากถั่วเหลือง กากถั่วลิสง และใบกระถินป่น

          ส่าหรับอาหารข้นควรเสริมให้กินในตอนบ่าย กระต่ายที่ไม่ได้เสริมด้ยอาหารข้น ควรมีแร่ธาตุประกอบด้วย เกลือ กระดูกป่น และเปลือกหอยบดอย่างละเท่า ๆ กัน ผสมให้เข้ากัน ตั้งให้กินตามชอบ อาหารป่นที่แห้งอาจผสมน้ำเล็กน้อยพอชื้น เพื่อสะดวกใน การกินและจะช่วยมิให้ร่วงหล่นเสียหาย

          3. อาหารส่าเร็จรูป (Complete feed)

          เกิดจากการนำอาหารข้นและอาหารหยาบมารวมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสม มีสภาพเป็นผงหรืออัดเป็นเม็ด นำมาใช้เลี้ยงกระต่ายได้สะดวก กระต่ายที่เลี้ยงด้วยอาหาร สำเร็จรูปเพียงอย่างเดียวในปริมาณที่เพียงพอจะสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว แต่ในการ เลี่ยงโดยทั่วไปนิยมเสริมหญ้าสด เพื่อลดต้นทุนและควรให้หญ้าหลังจากที่กระต่ายกินอาหาร สำเร็จรูปในปริมาณมากพอสมควร เพื่อให้กระต่ายได้รับสารอาหารที่จำเป็นอย่างเพียงพอ 

วิธีจับกระต่าย

          กระต่ายเป็นสัตว์ที่ตกใจง่าย ดังนั้นการจับกระต่ายจะต้องทำด้วยความนุ่มนวลและ ถูกวิธีเพื้อความปลอดภัยของตัวกระต่ายและตัวผู้จับด้วย ไม่ควรจับกระต่ายโดยการหิ้วหู เพราะจะทำให้กระต่ายเจ็บปวด และอาจเป็นสาเหตทำให้กระต่ายหูตกได้ การจับกระต่ายที่ถูกวิธีมีดังนี้

          1. ลูกกระต่าย ใช้มือที่ถนัดจับหนังบริเวณสะโพกให้มั่นคง แล้วยกขึ้นตรงๆ

          2. กระต่ายขนาดกลาง ใช้มือขวา (หรือมือที่ถนัด) จับหนังเหนือไหล่ให้มั่นคง อาจรวบหูมาด้วยก็ได้ มือซ้ายรองใต้ก้นให้ด้านหน้าของกระต่ายหันออกนอกตัวผู้จับ

          3. กระต่ายใหญ่ ใช้มือขวาจับแบบวิธีที่ 2 แล้วยกอ้อมขึ้นมาทางช้ายมือใช้แขนช้าย หนีบให้แนบชิดลำตัวโดยใช้มือซ้ายช่วยประคองก้น ให้หน้ากระต่ายหันไปทางหลังของผู้จับ และขากระต่ายชี้ออกนอกตัวผู้จับ

โรคของกระต่าย

          1. พาสเจอร์เรลโลลิส (Pasturellosis) เป็นโรคที่พบบ่อยและเป็นปัญหาที่สำคัญในกระต่าย โรคนี้มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย ชื่อ พาสเจอเรลลา มัลโตซิดา (Pasturella multocida) ซี่งทำให้กระต่ายป่วยและมีอาการแตกต่างกันตามอวัยวะที่ติดเชื้อดังนี้

          หวัด กระต่ายจะจามบ่อย ๆ มีน้ำมูกไหลออกจากช่องจมูก หายใจไม่สะดวก จมูกและเท้าหน้าจะเปียกชุ่มและมีน้ำมูกตดเนื่องจากกระต่ายใช้เท้าหน้าเช็ดจมูก รักษาโดย ให้ยากิน เช่น เพนนิวิลลิน วี (Penicillin V ) หรือถ้าไม่แน่ใจให้รีบนำไปปริกษาสัตวแพทย์

          ปอดบวม มักเกิดจากการเป็นหวัดแล้วลุกลามเข้าสู่ปอด กระต่ายจะหายใจ ลำบาก หอบ และอาจหายใจด้วยท้อง ริมฝีปากและเปลือกตาจะมีสีคล้ำ ในระยะแรกจะมีไข้สูง เบื่ออาหารและนอนหมอบนิ่ง ลูกกระต่ายถ้าเป็นโรคนี้ส่วนใหญ่จะตาย สำหรับกระต่ายใหญ่จะมี โอกาสรอดเพียง 75 % ดังนั้นถ้าพบอาการเช่นนี้ในกระต่ายควรรีบนำกระต่ายไปพบ สัตวแพทย์ทันที

          ตาอักเสบ มักเกิดหลังจากที่กระต่ายเป็นหวัด เนื้องจากกระต่ายชอบใช้เท้าหน้า เช็ดจมูก ทำให้เชื้อโรคจากจมูกเข้าสู่ตาได้ง่าย อาการเริ่มแรกคือหนังตาและตาขาว อักเสบ บวมแดง บางครั้งมีหนอง ส่วนแก้วตาจะอักเสบและขุ่นขาว ถ้าไม่รีบรักษาอาจทำให้ตาบอดได้ การรักษา ล้างตาให้สะอาดโดยใช้น้ำเกลืออ่อนๆ (0.85%) หรือน้ำยาล้างตา แล้วใช้ยาปฎิชีวนะในรูปครีม หรือใช้ยาหยอดตาของคนทาจนกว่าจะหาย

          อัณฑะอักเสบ เกิดจากติดเชื้อที่อัณฑะ ทำให้ลูกอัณฑะขยายใหญ่ และมีหนองเมื่อ จับที่อัณฑะจะรู้สึกร้อนกว่าปกติ การอักเสบมักลุกลามไปทื่อวัยวะเพศ ทำให้สามารถติดต่อได้ โดยการผสมพันธุ์ การรักษามักไม่ได้ผลจึงควรคัดทิ้ง

          มดลูกอักเสบ เกิดจากการติดเชื้อหลังคลอดลูกหรือจากการผสมพันธุ์ ผนังมดลูกจะเกิดการอักเสบ มีหนองภายในโพรงมดลูกและอาจพบหนองถูกขับออกมาทาง อวัยวะเพศ มักมีไข้สูง เมื้อคลำตรวจจะพบว่ามดลูกขยายใหญ่ การรักษาทำได้ยากมากและ กระต่ายมักจะเป็นหมันจึงควรคัดทิ้ง

          2. สแตฟฟิลโลคอคโคซีส (Staphylococcosis) โรคนี้มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ สแตฟฟิลโลคอคคัส ออเรียล (Staphylococcus aureus) ทำให้กระต่ายป่วยและมีอาการดังนี้

          ฝีหนองใต้ผิวหนัง เกิดจากการติดเชื้อที่ผิวหนัง ทำให้เป็นหนองซึ่งมีเปลือกหุ้ม เมื่อฝีสุกเปลือกฝีส่วนหนึ่งจะบางลงและแตกออกมีหนองไหลออกมา การรักษา ต้องรอให้ฝีสุกและเจาะเอาหนองออก ขูดเปลือกฝีด้านในให้สะอาด แล้วทาด้วยทิงเจอร์ไอโอดีน

          เต้านมอักเสบ เต้านมจะร้อน บวมแดง มีไข้ กระต่ายตัวที่เป็นอย่างรุนแรง เต้านม จะมีสีคล้ำ เย็น และแข็ง ถ้าพบอาการเช่นนี้ควรคัดทิ้งหรือถ้าญม่แน่ใจควรรีบปริกษาสัตวแพทย์

           ข้ออักเสบ เกิดจากมีบาดแผลที่ผิวหนังบริเวณฝ่าเท้าแล้วเชื้อโรคลุกลามเข้าสู่ ข้อเท้าทำให้ข้อบวมแดง เจ็บปวด กระต่ายอาจมีไข้และมักพบบาดแผลที่ฝ่าเท้า การรักษา ทำความสะอาดแผล แล้วทาด้วยทิงเจอร์ไอโอดีน ถ้ามีหนองในข้อจะ รักษาได้ยากและอาจจำเป็นต้องตัดขาเหนือข้อที่อักเสบ ควรป้องกันโดยการดูแลพื้นกรงอย่า ให้มีส่วนแหลมคมยื่นออกมาตำเท้ากระต่าย

          3. โรคบิด (Coccidiosis) เกิดจากเชื้อโปรโตชัวพวกไอเมอร์เรีย ได้แก่ Eimeria stiedac, E. irresdua, E.magna ฯลฯ การติดต่อจะเกิดจากโอโอซิส (Oocyst) ของเชื้อที่ปนมากับอาหารและน้ำ

          อาการ ถ้าเป็นน้อยจะไม่แสดงอาการ แต่ถ้าเป็นมากซึ่งมักพบในลูกกระต่ายจะทำให้ น้ำหนักลด ท้องเสีย อาจถ่ายเป็นน้ำหรือมีเลือดปน และอาจทำให้ตายได้

          การรักษา เลือกใช้ยาในกลุ่มซัลฟา (Sulfa) หรือแอมโปรเลียม (Amprolium )

          4. โรคพิซเชอร์ (Tizzer 's disease) เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชชื่อ แบซิลลัส ฟิลลิฟอร์มิส (Bacillus pilliformis) มักพบ ในกระต่ายที่มีอายุ 7-12 สัปดาห์มากที่สุด

          อาการ ท้องเสีย ถ่ายเป็นน้ำหรือเลือด ในรายที่เกิดอย่างเฉียบพลันจะมีเลือดออก จากลำไส้ใหญ่ กระต่ายจะตายเนื่องจากเสียน้ำและเลือดมาก

          การรักษา ให้ยาออกซี่เตตร้าชัยคลีน (Oxytetracyclin) ละลายน้ำให้กิน

          5. โรคติดเชื้อ อี.โค.ไล (Colibacillosis) เกิดจากการเพิ่มจำนวนของเชื้อ E.coli ในทางเดินอาหาร กระต่ายจะมีอาการท้องเสีย อย่างรุนแรงและตายได้ การรักษา แก้ไขตามอาการ อาจให้ยาปฎิชีวนะเพื่อลดจำนวนแบคทีเรียในลำไส้ ให้น้ำเกลือ ลดอาหารข้น เพิ่มอาหารหยาบ

          6. เอ็นเทอร์โรท๊อกซีเมีย (Enterotoxemia) เกิดจากเชื้อคลอสติเดียม (Clostridium spp.) ทำให้กระต่ายท้องเสียหรือตาย อย่างเฉียบพลัน การรักษาเช่นเดียวกับโรคติดเชื้ออีโคไล

          7. ไรในหู (ear mange or ear canker) เกิดจากไรพวกโชรอบเตส แคนิคุไล(Psoroptes caniculi)  อาการ จะเห็นแผ่นสีน้ำตาลคล้ายขี้หูซ้อนเป็นชั้นๆ ที่ด้านในของใบหู ถ้าสังเกตุดีๆ จะพบตัวไรขนาดเล็กสีน้ำตาลจำนวนมาก กระต่ายที่เป็นโรคนี้จะคันหูทำให้มันสั่นหัวและใช้เท้าเกาหู บางตรังเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วย ทำให้มีหนองและมีกลิ่นเหม็น

          การรักษา ทำความสะอาดด้านในของใบหู เช็ดด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกใชด์(H202) แล้วทาด้วยขี้ผึ้งกำมะถันให้ทั่ว ควรป้องกันโดยการตรวจหูกระต่ายเป็นประจำและทำความ สะอาดกรงและอุปกรณ์การเลี้ยงเสมอๆ

          8. ไรที่ผิวหนัง (skin mange) เกิดจากไรพวก Sarcoptes scabei, var. cuniculi, Notedes cati var. caniculi อาการ ผิวหนังเป็นสะเก็ดหนาและย่น ขนร่วง พบมากที่ปลายจมูก และขอบใบหู

          การรักษา ขูดผิวหนังให้สะเก็ดหลุดออก ทาด้วยขี้ผึ้งกำมะถัน ถ้ายังไม่หายควรปรึกษา สัตวแพทย์ การป้องกันและควบคุมทำเช่นเดียวกับโรคไรในหู


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก wikipedia.org, sj-r.com, countrywool.tripod.com
 


แอพแรกที่คุณเลือกสมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ
คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 102 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
น่ารักกระต่าย
จากคุณ ปานขวัญ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-04-09 13:58:26 ]
ความคิดเห็นที่ 101 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
น่ารักเวิอ อ่ะ
จากคุณ มิ้ลค์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-01 13:10:18 ]
ความคิดเห็นที่ 100 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
น่าร๊ากกก อ่ะ
จากคุณ มิ้ลค์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-01 13:00:03 ]
ความคิดเห็นที่ 99 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
กระต่ายน่ารักกันทั้งนั้นเลยอยากได้เอาไว้เลี้ยงสักตัวจัง
จากคุณ ณัฐธิดา เเซ่ล้อ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-25 15:19:57 ]
ความคิดเห็นที่ 96 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
:
จากคุณ gy8t เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-21 09:57:06 ]
ความคิดเห็นที่ 95 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
เลี้ยงไว้ตัวนึง พันธ์ดัช เพศผู้ ชื่อเมสซี่ น่ารักมากๆ แข็งแรงดี กินเก่ง ขนมปังฟาร์มเฮ้า อาหารเม็ด ผักกระเพรา ถั่วฝักยาว คะน้า แครอท ผักกาดหอม เก่งแบบนี้ทุกวันเลย ขี้อ้อน งอนเก่งด้วย แต่รักมันมากๆ
จากคุณ earth เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-20 19:20:24 ]
ความคิดเห็นที่ 91 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
คุณ ทารารา คุณอยากได้กระต่ายติดต่อเราได้น่ะค่ะ
จากคุณ krung8 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-06 00:48:34 ]
ความคิดเห็นที่ 90 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
@ อรพิน ฮับเซาะห์ คุณต้องซื้อนมสุนัขยี่ห้อ Esbilac กับนมแมวยี่ห้อ KMR มาผสมกันก็จะได้นมกระต่าย ถ้าซื้อเป็นผงมาชงเองจะได้ปริมาณมากกว่า แต่ราคานมกระป๋องละ 1700-1800 บาท หรือจะซื้อนมกระต่ายเฉพาะก็ได้ แต่ก็แล้วแต่น่ะค่ะ คุณลองเฉลี่ยราคาดูว่านมกระต่ายกับนมสุนัขนมแมวที่บอกไปว่าอันไหนถูกกว่ากัน ป้อนนมวันละ 2-3 ครั้งต่อวันก็เพียงพอแล้วค่ะ ถ้าป้อนมากเกินจะทำให้ท้องอืด หลังจากที่ป้อนนมเสร็จต้องกระตุ้นการขับถ่ายโดยใช้สำลีชุบน้ำอุ่นๆ เช็ดบริเวณอวัยวะเพศ และทวาร เนื่องจากกระต่ายคุณเป็นกำพร้าคุณต้องให้ความอบอุ่นโดยที่คุณต้องมีไฟเปิดให้เค้า หรือแผ่นทำความร้อนก็ได้ค่ะ มีอะไรมาคุยกันในเฟสได้น่ะค่ะ เฟสชื่อ คิดถึงน่ะ รอเธอน่ะ
จากคุณ krung8 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-06 00:45:44 ]
ความคิดเห็นที่ 89 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
จิงๆผมก็มีตัวนึง
จากคุณ ณเดช เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-01 19:19:50 ]
ความคิดเห็นที่ 88 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
น่ารักหมดทุกตัว
จากคุณ นิว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-01 19:17:11 ]
ความคิดเห็นที่ 87 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
มีอยู่สองตัวที่บ้านตอนนี้มีลูกแล้ว
จากคุณ ฟีฟี่&อั่งเปา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-01 19:14:58 ]
ความคิดเห็นที่ 86 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
พึ่งได้มาใหม่ เปนพันธ์ุnd
ตากลมโตน่ารักมากกก
จากคุณ นินี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-01 19:12:28 ]
ความคิดเห็นที่ 85 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
น่ารักจริงน่ารักจัง
จากคุณ เมย์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-01 19:09:24 ]
ความคิดเห็นที่ 84 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
น่ารักอ่ะ
อยากเลี้ยงมว๊กก
จากคุณ กระต่ายน้อยโมนา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-01 19:06:47 ]
ความคิดเห็นที่ 83 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
น่ารักอ่ะ
จากคุณ ปภาวรินท์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-30 18:29:09 ]
ความคิดเห็นที่ 82 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
@ คุณ อาร์ทคับ คุณต้องตัดเล็บกระต่ายด้วยน่ะค่ะ แล้วคุณไปที่ร้านอาหารสัตว์ซื้อนมสำหรับกระต่ายมันจะเป็นซอง ซองละ 50 บาท เอามาผสมกับน้ำในส่วนที่เท่าๆ กัน คุณต้องค่อยป้อนให้กระต่ายกินน่ะค่ะ ถ้าเค้าชอบค่อยเพิ่มปริมาณ มีปัญหาอะไรถ้าเรารู้เราจะบอกน่ะค่ะหรือเข้ามาถามในเฟสเราก็ได้ชื่อเฟส รอเธอน่ะ คิดถึงน่ะ
จากคุณ krung8 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-27 02:15:25 ]
ความคิดเห็นที่ 81 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
แม่ของกระต่ายตาย แล้วนอ้งอายุเพียง4-5วันตอ้งปอ้นนมมื้อละเท่าไร แล้ววันละกี่ครั้ง
จากคุณ อรพิน ฮับเซาะห์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-23 19:33:39 ]
ความคิดเห็นที่ 80 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
ใครอยากได้กระต่ายพันธุ์ฮอลแลนด์ ดอป 100% ติดต่อเราได้น่ะค่ะ เข้าไปดูในเฟสเราก็ได้ค่ะ เฟสชื่อ
รอเธอน่ะ คิดถึงน่ะ เข้ามาคุยกันน่ะค่ะ
จากคุณ krung8 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-22 01:07:09 ]
ความคิดเห็นที่ 78 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
กระต่ายทุกตัวน่ารักมากสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส
จากคุณ 123456 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-17 20:20:26 ]
ความคิดเห็นที่ 76 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
เหมือนที่กระต่ายที่บ้านเขาจุงเบย
จากคุณ แตมป์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-02 12:24:20 ]
ความคิดเห็นที่ 75 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
เลี้ยงไว้1ตัวน่ารักมากๆกินจุชอบกินผักสดทุกชนิด อาหารเม็ดและหนมปังฟาร์มเฮ้า ต้องกินทุกวันหลายๆครั้งนิสัยขี้งอนถ้าเราไม่สนใจนะชื่อเมสซี่ คะ
จากคุณ earth เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-12-16 22:22:58 ]
ความคิดเห็นที่ 74 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
เราเลี้ยงกระต่ายไว้2ตัวทั้งสองตัวไม่ให้อุ้มเลย จะอุ้มแล้วก็ดิ้น ทำไงดี
จากคุณ นิสารัตน์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-14 18:48:13 ]
ความคิดเห็นที่ 72 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
จากคุณ ลัดดา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-22 22:46:47 ]
ความคิดเห็นที่ 71 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
เลี้ยงใว้หนึ่งชื่อเฉาก๋วยหน้ารักมากๆๆๆๆๆ เป็นพันไทยหลากสี
จากคุณ แคท เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-10 10:13:01 ]
ความคิดเห็นที่ 70 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
:e6_02ที่บ้านของหนูมีกระต่าย 3 ตัว ตาย2ตัวตัวที่หนึ่งชื่อเลดี้ เพราะมันตายยากขณะกินพลาสติกนะเนี่ยแถมไม่อยู่นิ่งด้วย ตัวที่สองชื่อแสงจันนวนเพราะตัวมีสีขาวและตายเป็นตัวแรกเลย ตัวที่สามจำชื่อไม่ได้ เสียดายจัง รู้แต่ว่าตายเป็นตัวที่สอง
จากคุณ ปาย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-09 17:30:07 ]
ความคิดเห็นที่ 69 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
Well done article that. I'll make sure to use it wilesy.
จากคุณ Ishaan เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-08 12:36:29 ]
ความคิดเห็นที่ 68 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
Arictles like this just make me want to visit your website even more.
จากคุณ Hanan เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-06 11:55:20 ]
ความคิดเห็นที่ 67 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
แล้ถ้าน้องกระต่ายกัดกันล่ะค่ะ
จากคุณ รักกระต่าย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-04 15:10:41 ]
ความคิดเห็นที่ 66 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
แล้วถ้าแยกตัวผู้ออกแล้วจะเอาตัวผู้กลับมาเมื่อไหล่
จากคุณ รักกระต่าย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-04 14:55:18 ]
ความคิดเห็นที่ 65 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ

น่าลัคอ่ะ
จากคุณ TONG เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-30 20:43:39 ]
ความคิดเห็นที่ 64 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
จากคุณ กระป๋อง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-06-30 13:46:32 ]
ความคิดเห็นที่ 63 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
จากคุณ น้ำทิพย์ เเดงเจริญ has reached 5 in Astrogarden, a เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-06-21 19:47:23 ]
ความคิดเห็นที่ 62 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
จากคุณ ทิพ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-06-16 15:03:02 ]
ความคิดเห็นที่ 61 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
ดี
จากคุณ 123 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-06-04 22:10:05 ]
ความคิดเห็นที่ 60 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
I can't believe I've been going for years without koniwng that.
จากคุณ Mir เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-06-01 09:23:20 ]
ความคิดเห็นที่ 59 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
Smack-dab what I was lkooing for-ty!
จากคุณ Theboss เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-30 16:52:09 ]
ความคิดเห็นที่ 58 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
น่ารักจริง
จากคุณ ใบหลิว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-03-31 20:39:29 ]
ความคิดเห็นที่ 57 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
ได้ความรู้มากเลย
จากคุณ คนดีคับ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-03-28 15:08:28 ]
ความคิดเห็นที่ 55 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
จากคุณ อาร์ทคับ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-03-16 20:52:36 ]
ความคิดเห็นที่ 54 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
เราเลี้ยงกระต่ายอยู่ แต่เราไม่รู้ว่ากระต่ายเราเปนอะไร อยู่ดีๆๆขาก็กางออกและก้เดินไม่ค่อยได้ ถ้ามีใครรู้ช่วยบอกและแนะนำเราด้วยคับ
จากคุณ อาร์ทคับ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-03-16 20:48:59 ]
ความคิดเห็นที่ 53 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
มือใหม่หัดเลี้ยง
จากคุณ จิงโกะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-02-15 13:08:38 ]
ความคิดเห็นที่ 52 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
ดีใจจังกระต่ายเกิดลูกแล้ว
จากคุณ คิคาริ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-01-09 14:11:53 ]
ความคิดเห็นที่ 51 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
ลูกกระต่ายกินนมถั่วเหลืองได้ป่าวค่ะ นมอะไรบ้างที่แทนได้ นมสุนัขและนมแพะ หาซื้อยาก
จากคุณ มือใหม่ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-15 14:28:54 ]
ความคิดเห็นที่ 50 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
กระต่าย
จากคุณ สหัศวรรษ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-11-30 14:23:28 ]
ความคิดเห็นที่ 49 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
โอ้โหได้ความรู้เยอะเลย
จากคุณ อิม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-11-27 15:29:28 ]
ความคิดเห็นที่ 48 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
จากคุณ earn เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-10-22 16:49:53 ]
ความคิดเห็นที่ 47 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
จากคุณ Y_Y เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-10-16 16:23:44 ]
ความคิดเห็นที่ 46 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ

เราชอบกระต่ายอะ เพนาะมันน่ารักมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกอิอิอิอิอิอิอิ
จากคุณ MINT เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-10-16 12:14:25 ]
ความคิดเห็นที่ 45 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
จากคุณ mint เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-10-16 12:07:05 ]
ความคิดเห็นที่ 44 หัวข้อข่าว กระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ
มีกระต่าย 1 ตัว ตัวสีดำหมดเลย ตัวผู้น่ารักมาก
ชื่อของมันชื่ กลางคืน กินเก่งมาก ชอบกินขนม..เหมือนคน
เพราะที่บ้านซื้อขนมกินบ่อย ตอนนอน นอนบนที่นอนต้องเปิด
พัดลมมันชอบอาการเย็นๆ ชอบนอนตรงพัดลม ตอนซื้อขนมมา
ที่มันได้ยินเสียงซองขนมดังมันจะรีบวิ่งมาอย่างเร็วเลย
มันชอบขี้อ้อนมาก ชอบมาเลียตอนอาหารกะน้ำหมดมันจะ
มาเลีย เเล้วกระโดวิ่งบนที่นอน มันแสนรู้ //นิสัยเสียๆของมัน
ตอนกลางวันมันจะนอนๆเล่นๆส่วนมากจะนอนแต่ตอนกลางคืน
ที่เรานอนนิ่สิ่มันดันเล่น//เล่นทั้งคืนมาเลีย มากัดเส้นผม ไม่เปนตานอนเลย มันน่ารักมากๆๆๆ มันชื่อ กลางคืน ตัวมันสีดำ ปิ๊ดปี๊ เลยน๊า///
จากคุณ กลางคืน ครับ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-10-04 23:47:19 ]