การประกวดปลากัดสวยสยาม งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 7           การประกวด ปลากัด "สวยสยาม" งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2552

ประเภทปลาที่ประกวด

           ประเภทปลากัดที่ประกวด แบ่งเป็น 3 กลุ่ม มี 12 ประเภท

           1. ปลากัดครีบสั้น

                   1.1 ปลากัดครีบสั้น หางเดี่ยว หางพัด สีเดี่ยว สีสว่าง สีเข้ม

                   1.2 ปลากัดครีบสั้น หางเดี่ยว หางพัด สองสี สามสีและสีลวดลาย (ลายหินอ่อน,ลายหัว,ลายจุด,สีมัตตาด,เรดค๊อปเปอร์)

                   1.3 ปลากัดครีบสั้น หางเดี่ยว หางพระจันทร์ครึ่งดวง สีเดี่ยว สีส่ว่าง (ขาว,แดง,ทอง,เหลือง,ส้ม)

                   1.4 ปลากัดครีบสั้น หางเดี่ยว หางพระจันทร์ครึ่งดวง สีเดี่ยว สีเข้ม (เขียว,น้ำเงิน,เทา,ดำ,ทองแดง)

                   1.5 ปลากัดครีบสั้น หางเดี่ยว หางพระจันทร์ครึ่งดวง สองสี , สามสี ขึ้นไป (ลายหินอ่อน,ลายหัว,ลายจุด,ปลากัดสีมัตตาด)

                   1.6 ปลากัดครีบสั้น หางคู่ ทุกประเภทหาง รวมทุกประเภทสี

                   1.7 ปลากัดครีบสั้น ทุกประเภทหาง ทุกประเภทสี ( ดราก้อน )


           2. ปลากัดครีบยาว

                   2.1 ปลากัดครีบยาว หางเดี่ยว สีเดี่ยว รวมทุกประเภทสี ( ปลากัดจีน )

                   2.2 ปลากัดครีบยาว หางเดี่ยว , หางมงกุฎ รวมทุกประเภทสี

                   2.3 ปลากัดครีบยาว หางเดี่ยว หางพระจันทร์ครึ่งดวง สีเดี่ยว รวมทุกประเภทสี

                   2.4 ปลากัดครีบยาว หางเดี่ยว หางพระจันทร์ครึ่งดวง สองสี , สามสี ขึ้นไป (ลายหินอ่อน , ลายหัว , ลายจุด , ปลากัดสีมัตตาด,เรดดาร์ก้อนบัตเตอร์ฟลาย)

                   2.5 ปลากัดครีบยาว หางคู่ ทุกประเภทหาง รวมทุกประเภทสี


           3. ปลากัดประเภทพิเศษ

                   3.1 ปลากัดยักษ์ครีบสั้น รวมทุกประเภทสี ทุกประเภทหาง (ขนาดวัดจากปากถึงโคนหางตั้งแต่ 2.5 นิ้วขึ้นไป)

หมายเหตุ

           1. ถ้าประเภทใดมีจำนวนปลาส่งไม่ถึง 20 ตัวจะนำไปรวมกับปลาประเภทใกล้เคียงกันหรือ ไม่มีการตัดสินปลาชนิดนั้นๆ ตามดุลยพินิจของกรรมการ

           2. ประเภท 3.1 ตัดสินโดยใช้ดุลพินิจของกรรมการ และไม่นำรวมในการตัดสินปลากัด ยอดเยี่ยม

           3. การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด


 รางวัล

           รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และประกาศนียบัตร รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท และประกาศนียบัตร

           รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท และประกาศนียบัตร

           รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท และประกาศนียบัตร

           รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับใบประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล 500 บาท


อุปกรณ์ / ภาชนะ

           1. ภาชนะที่ใช้ใส่ปลากัด ทางคณะกรรมการจะต้องจัดเตรียมไว้ให้ผู้ส่งปลาเข้าประกวดยืม โดยผู้ส่งประกวดไม่ต้องนำมาเอง

           2. ปลากัดครีบสั้นใช้เหลี่ยมขนาด 4X4X8 นิ้ว

           3. ปลากัดครีบยาวใช้เหลี่ยมขนาด 4X6X8 นิ้ว

           4. คณะกรรมการอนุญาตให้เจ้าของปลาจัดเตรียมน้ำมาเองได้ น้ำสำหรับปลาที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นน้ำใสโดยไม่มีสีอื่นเจือปน


สถานที่รับสมัคร

            1. กรุงเทพฯ ปริมณฑล และสมาชิกเครือข่ายสมาคมฯ

                   1.1 คุณชินภพ ฉัตรทอง โทร.089-8666112

                   1.2 คุณธนดล ฉัตรทอง โทร.086-3375554

                   1.3 คุณชัยฤทธิ์ โทร.081-4311131

                   1.4 คลินิกปลาพลพล โทร.089-0449415

                   1.5 คุณต้น Interfish โทร.089-9981588

                   1.6 คุณเต้ Showfish โทร.081-3137690

                   1.7 คุณจิ๋ว ร้านจิ๋วปลากัด โทร.086-0523542

                   1.8 คุณอ๋า ร้านปลากัดทอง โทร.081-4514377

           2. จังหวัดพิษณุโลก คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

                   2.1 อาจารย์วิทยา ทาวงศ์ โทร.084-0425690

                   2.2 คุณสนาม เอกวิลัย โทร.085-0505358

  ค่าสมัคร

           ประกวดปลากัด ตัวละ 120 บาท

  สถานที่รับปลาประกวด

           เฉพาะ กทม. และ จังหวัดใกล้เคียง ส่งปลาที่สวนจตุจักรฯ รับปลากัดที่ส่งเข้าประกวดวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 ตั้งแต่ เวลา 13.30 น.- 15.30 น จังหวัดใกล้เคียง ที่มากับรถทัวร์จะไปรับที่หมอชิตใหม่ วันที่ 30 กรกฎาคม 2552

           จังหวัดพิษณุโลก คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร รับปลาที่ส่งเข้าประกวด วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 18.30 น.


  การตัดสิน

           วันที่ 1 สิงหาคม 2552 เวลา 10.00 น. –17.30 น.

 
  ประกาศผลการตัดสิน

           วันที่ 1 สิงหาคม 2552 เวลา 18.00 น.

 
  ลงทะเบียนรับรางวัลพร้อมอบรม

           วันที่ 2 สิงหาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. – 12.00 น.

 
  รับปลาประกวดคืน

           วันที่ 2 สิงหาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจากเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
การประกวดปลากัดสวยสยาม งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 7 โพสต์เมื่อ 1 กรกฎาคม 2552 เวลา 15:12:43 302 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP