ปลากัด


เรื่องราวสัตว์เลี้ยง รูปภาพน่ารัก คลิกดูจากมือถือกันคลิกที่นี่ <<
 


ปลากัดไทย (Siam Fighting Fish)


ชื่อสามัญ       Siamese Fighting Fish
ถิ่นกำเนิด       เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ลักษณะ        ลำตัวเพรียวยาวและแบนข้าง เกล็ดเล็กละเอียด ครีบและลำตัวมีสีแตกต่างกับออกไป ตัวผู้จะสวยงามและมีสีสดกว่าตัวเมีย
ขนาด           เฉลี่ย 6 ซม.
นิสัย             ก้าวร้าวดุร้ายมาก
อาหาร          กินอาหารทุกชนิด
การแพร่พันธุ์    วางไข่โดยก่อหวอดลอยอยู่ตามผิวน้ำ

          ปลากัดเป็นปลาพื้นเมืองของไทย อาศัยอยู่ตาม หนอง - คลอง - บึง และตามทุ่งนา ปลากัด เราสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ปลากัดหม้อ ปลาป่า ปลากัดจีน

         ปลากัดหม้อ เป็นปลาที่ตัวโต หัวโต ปากใหญ่ และตัวใหญ่ และสามารถกัดได้ทรหดยิ่งกว่าพันธุ์อื่นๆ

         ปลากัดป่า เป็นปลาที่ตัวเล็กกว่าพันธุ์อื่นๆ ลักษณะตัวค่อนข้างยาว ว่องไว แต่กัดไม่ทน

         ปลากัดจีน เป็นปลาที่ได้นำมาพัฒนาสายพันธุ์ จนได้ปลาที่มีความสวยงามมาก เป็นปลาที่มีลำตัวโต ครีบและหางยาว สีสันสวยและมีสีหลากหลายกว่าพันธุ์อื่นๆ

          ปลากัดมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Betta splendens และมีชื่อสามัญว่า Siamese Fighting Fish เป็นปลาพื้นเมืองของไทยที่นิยมเพาะเลี้ยงเป็นเวลานานแล้ว ทั้งนี้เพื่อไว้ดูเล่นและเพื่อกีฬากัดปลา และเป็นที่รู้จักกันดีในต่างประเทศมานานเช่นกัน ปัจจุบันประเทศไทยมีการเพาะเลี้ยงปลากัดกันแพร่หลาย เนื่องจากเป็นปลาที่เลี้ยงและเพาะพันธุ์ได้ง่าย จึงเหมาะสมสำหรับผู้ที่หัดเริ่มเลี้ยงปลา ต้องการดูแลเอาใจใส่ไม่มากนักและไม่จำเป็นที่ต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยมาก เนื่องจากมีอวัยวะช่วยหายใจพิเศษที่เรียกว่า labyrinth โดยทำให้สามารถดึงออกซิเจนจากอากาศได้ในธรรมชาติ แล้วพบได้ทั่วไปในน้ำที่นิ่ง หรือน้ำที่มีออกซิเจนต่ำ นอกจากนั้นพบในนาข้าว และกระจายทั่วไปในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปลากัดเลี้ยงมีอายุเฉลี่ย 2 ปีหรือน้อยกว่า

           ปลากัดพันธุ์ดั้งเดิมในธรรมชาติ มีสีน้ำตาลขุ่นหรือสีเทาแกมเขียว มีลายตามตัว ครีบ และหางสั้น ปลาเพศผู้มีครีบและหางยาวกว่าเพศเมียเล็กน้อย จากการเพาะพันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์ติดต่อกันมานาน ทำให้ได้ปลากัดที่มีสีสวยงามหลายสี อีกทั้งลักษณะครีบก็แผ่กว้างใหญ่สวยงามกว่าพันธุ์ดั้งเดิมมาก และจากสาเหตุนี้ทำให้มีการจำแนกพันธุ์ปลากัดออกไปได้เป็นหลายชนิด เช่น ปลากัดหม้อ ปลากัดทุ่ง ปลากัดจีน ปลากัดเขมร เป็นต้น การแพร่กระจายของปลากัดพบทั่วไปทุกภาคของประเทศไทย อาศัยอยู่ในอ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ หนอง บึง แอ่งน้ำ ลำคลองฯลฯ

          ในการเลี้ยงปลากัดเพื่อการต่อสู้ มีการคัดเลือกพันธุ์ให้มีคุณสมบัติเฉพาะที่สามารถใช้ในการต่อสู้ โดยเริ่มต้นจากการรวบรวมปลาจากแหล่งน้ำธรรมชาติเรียกกันว่า "กัดป่า หรือ กัดทุ่ง" โดยมีลำตัวค่อนข้างเล็กบอบบาง สีน้ำตาลขุ่น หรือเทาแกมเขียว มีการนำมาเพาะเลี้ยงและคัดพันธุ์หลายชั่วอายุ จนได้ปลาที่มีรูปร่างแข็งแรง ลำตัวหนาและใหญ่ขึ้นเพื่อใช้ในกีฬากัดปลา ซึ่งนิยมเรียกปลากัดชนิดนี้ว่า "กัดเก่ง"

          นอกจากนั้นปลากัดไทยนี้ยังได้มีการพัฒนาสายพันธุ์เพื่อให้มีสีสันสวยสด มีผู้เลี้ยงปลากัดหลายรายได้มีการพัฒนาปลากัดที่ได้จากการคัดพันธุ์และผสมข้ามพันธุ์ปลากัด โดยเน้นความสวยงามเพื่อเลี้ยงไว้ดูเล่น โดยคัดพันธุ์เพื่อให้ได้ปลาที่มีครีบยาว สีสวย ซึ่งนิยมเรียกปลากัดลักษณะเช่นนี้ว่า ปลากัดจีน หรือ ปลากัดเขมร ซึ่งต่างประเทศรู้จัดปลากัดในนาม Siamese fighting fish

           ในปัจจุบัน การพัฒนาสายพันธุ์ปลากัดกำลังเป็นที่ยอมรับ และได้รับความนิยมจากนักเลี้ยงปลากัดเพื่อความสวยงาม แทบไม่น่าเชื่อเลยว่า ปัจจุบันนี้ปลากัดมีสีสันสวยงามมากตั้งแต่สีเหลืองทั้งตัว สีฟ้า Half moon มีเรื่องอ้างอิงกันมาถึงการพัฒนาสายพันธุ์ปลากัด โดยใช้สภาพแวดล้อมเป็นตัวเหนี่ยวนำ ด้วยมีความเชื่อว่าปลาที่มีสีสันสวยงามต่าง ๆ นั้น ส่วนหนึ่งมาจากการถ่ายทอดความรู้สึกของเพศเมียไปยังลูกปลา ได้มีการนำเทคนิคเหล่านี้มาใช้ในบรรดานักเพาะปลาทั้งหลาย โดยการวาดรูปปลากัดที่มีสีสรรตามที่ต้องการ เช่น สีเหลืองทั้งตัว ตั้งวางโดยรอบปลาเพศเมียในระหว่างที่ทำการเทียบคู่นั้น วิธีการนี้เรียกว่า Pseudo-breeding technique ถึงแม้ว่าจะไม่มีการพิสูจน์ออกมาทางวิชาการ แต่ก็ได้รับการยืนยันจากนักเพาะเลี้ยงทั้งหลายว่า พบว่าคอกหนึ่ง ๆ ที่ได้ลูกปลาออกมานั้นจะมี 1 - 2 ตัวที่มีลักษณะเหมือนกับภาพที่วาดไว้ สีสันความงามของปลากัดสามารถแบ่งออกเป็นแบบต่าง ๆ ดังนี้

          สีเดียว (Solid Colored Betta) เป็นสีเดียวทั้งครีบและตัว
          สีผสม (Bi-colored Betta) ส่วนใหญ่จะมี 2 สีผสมกัน
          สีผสมเขมร (Cambodia Colored Betta)
          ลายผีเสื้อ (Butterfly Colored Betta)
          ลายผีเสื้อเขมร (Combodian Butterfly Colored Betta)
          ลายหินอ่อน (Marble Colored Betta)

รูปแบบของปลากัดไทยยังมีการแบ่งออกเป็นรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

          รูปทรงปลาช่อน มีลำตัวยาวและหัวเหมือนปลาช่อน หัวใหญ่กว่าท้องเมื่อมองจากด้านบน รูปร่างเพรียว
          รูปแบบปลาหมอ ตัวจะสั้นและค่อนข้างอ้วน รูปทรงค่อนข้างกว้าง
          รูปแบบปลากราย หน้าเชิด ลำตัวตรง รูปทรงค่อนข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยม มองด้านบนจะเห็นว่ารูปทรงผอมบาง มีครีบอกและครีบก้นยาว
          รูปแบบปลาตะเพียน เป็นลูกผสมลำตัวป้อม ครีบยาวสวยงาม


 รวมเรื่องสัตว์เลี้ยง ทั้ง สุนัข แมว ปลา ฯลฯ พร้อมวิธีดูแลสัตว์เลี้ยง คลิกเลย

     คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ได้ที่นี่ค่ะ


ขอขอบคุณข้อมูลจาก


 แอพแรกที่คุณเลือกสมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ
คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 24 หัวข้อข่าว ปลากัด
หน้ารักมากๆเลยและ
จากคุณ NAME เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-10-09 20:10:01 ]
ความคิดเห็นที่ 19 หัวข้อข่าว ปลากัด
เก่งมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
จากคุณ ปาณณิสา เกษดี (แป้ง) เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-11 18:21:45 ]
ความคิดเห็นที่ 16 หัวข้อข่าว ปลากัด
ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลยค่ะ อ่านดู น่าสนใจ
จากคุณ sunicha เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-24 13:18:10 ]
ความคิดเห็นที่ 14 หัวข้อข่าว ปลากัด
ปลากัดสวยjavascript:select_emo('e5_05');
จากคุณ พิมพาภรณ์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-02-14 21:14:02 ]
ความคิดเห็นที่ 12 หัวข้อข่าว ปลากัด
แล้วการดูแลล่ะ
จากคุณ เด็กแนว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-06-19 19:37:14 ]
ความคิดเห็นที่ 9 หัวข้อข่าว ปลากัด
รักนะจูบจูดๆๆๆๆ
จากคุณ กูนึกแล้วมึงต้องอ่าน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-12 14:32:14 ]
ความคิดเห็นที่ 7 หัวข้อข่าว ปลากัด
อยากได้
จากคุณ ghrty เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-01-25 09:20:03 ]
ความคิดเห็นที่ 6 หัวข้อข่าว ปลากัด
วนร่หพร้นห
จากคุณ ศิวกรเมืองเเสน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-08-12 22:15:30 ]
ความคิดเห็นที่ 5 หัวข้อข่าว ปลากัด
เปงไครเจ๋งยัง งัย คราฟ เนท ศ.
อ.
จากคุณ ตัง ศ.อ. เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-06-21 20:41:58 ]
ความคิดเห็นที่ 4 หัวข้อข่าว ปลากัด
อธิบายไม่เข้าใจ
จากคุณ กานต์55555 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-05-11 10:41:50 ]
ความคิดเห็นที่ 2 หัวข้อข่าว ปลากัด
จากคุณ พะพพะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-04-26 11:11:38 ]
ความคิดเห็นที่ 1 หัวข้อข่าว ปลากัด
จากคุณ asd เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-03-07 12:15:52 ]